Skončí neblahé prvenství brněnské zoo?

    V příštím roce oslaví Zoo Brno šedesát let své existence. K slavnostnímu zahájení došlo 30. srpna 1953 a od té doby se brněnská zahrada postupným vývojem zařadila k areálům evropských parametrů. Její vývoj je zvlášť v posledních letech dynamický, jubilejní rok zahrada oslaví se třemi novými velmi atraktivními expozicemi. Zoo, která se může chlubit významnými chovatelskými úspěchy i primáty, má bohužel stále jedno nelichotivé prvenství, snad i evropského či světového formátu. Zatímco před jinými zoologickými zahradami je pro návštěvníky počítáno s parkovišti pro cca tři sta vozů, v Brně se na malý, hrbolatý plácek plný nerovnosti a výmolů, který není vlastnictvím zahrady, vtěsná sotva dvacítka osobních vozů. Jak to vypadá a k čemu to vede, zná dobře každý Brňan, který čas od času do své zoo zavítá. Hledat místo pro automobil je často již krátce po otevírací hodině marné, hledání parkoviště v okolí nesnadné a zavání pokutou. Turisté, kteří do Brna přijíždějí, zastaví, a pak pro nemožnost před zoo zaparkovat, jedou někam dál a pryč. Přiměřené parkoviště by výrazně zvýšilo návštěvnost přitažlivé zahrady, která zbytečně ztrácí nemožností plně svou atraktivitu zhodnotit.

    Téměř po šedesáti letech je na stole řešení. Projekt parkoviště s novým vstupem do areálu je atraktivní, estetický, vhodně začleněný do prostředí i citlivý k životnímu prostředí, jak potvrdilo souhlasné stanovisko Jihomoravského krajského úřadu posouzením vlivu stavby na životní prostředí (EIA – Enviromental Impact Assessment). Nyní zoo připravuje vše potřebné k podání žádosti o územní rozhodnutí a poté ke stavebnímu povolení. Věřme, že cesta k výstavbě dotvářející areál zahrady bude co nejkratší a obejde se bez zbytečných komplikací, které bohužel výstavbu, přinášející rozvoj města, často provázejí. Realizace záměru přinese vyřešení parkování, funkčně a esteticky rozšíří areál a upoutá také novým  pavilonem s velmi atraktivní nabídkou i pro zimní měsíce. (št)

 

Přinášíme několik fotografií z archivu Zoo Brno.