Skončila památková obnova brněnské Löw-Beerovy vily

7.1.2015 10:25

    Brněnská secesní Löw-Beerova vila z r. 1903 v ulici Drobného 22 prošla za dva roky náročnou památkovou obnovou. V prvním pololetí 2015 v ní vznikne muzejní expozice nazvaná Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat. Jde o svět dvou nejbohatších židovských německých rodin, které vlastnily v Brně až do nacistické okupace ČSR největší textilní továrny.

    Expozici má provozovat Muzeum Brněnska. Přiblíží společenské a umělecké souvislosti také se sousední vilou Tugendhat (tj. objektu na seznamu UNESCO), jejíž výstavbu financoval Alfred Löw-Beer pro rodinu své dcery Grety – tuto památku má na starost Muzeum města Brna. Vila Löw-Beer poslouží také ke koncertům a jiným společenským akcím. S otevřením domečku bývalé celnice (na někdejší potravinové čáře Brna, která sloužila v minulých staletích k výběru daně z potravin přinášených či přivážených k prodeji do města) v areálu historického objektu se počítá v dubnu letošního roku. S otevřením celé zrekonstruované Löw-Beerovy vily nejpozději letos v červnu. Symbolický klíč k Löw-Beerově vile předal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek řediteli Muzea Brněnska Antonínu Rečkovi.

    Z historie těchto architektonických skvostů vyplývá, že vilu postavenou na počátku 20. století pro průmyslníka Moritze Fuhrmanna koupil v roce 1913 i s rozsáhlým pozemkem jiný významný brněnský podnikatel, Alfred Löw-Beer. Ten věnoval v závěru 20. let minulého století horní část pozemku své dceři Gretě, která si na něm s manželem Fritzem Tugendhatem nechala postavit rodinný dům – dnes světoznámou vilu Tugendhat. Obě vily hlavních brněnských židovských továrníků sloužily za 2. světové války německému gestapu. Vila rodičů Grety Tugendhat byla po roce 1945 znárodněna a posléze sloužila až do roku 2012 jako domov mládeže. V roce 2001 přešla do majetku Jihomoravského kraje, který nechal zpracovat projekt na její obnovu. Projekt s názvem Obnova secesní památky – vila a život rodiny Löw-Beerů byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Rekonstrukce vily včetně zahrady stála dosud 50 milionů Kč. V roce 2014 byla rekonstruována rovněž celnice – zahradní domek v areálu vily. Také tento projekt byl spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod, obnova stála 11,5 milionu Kč. Nositelem projektu obnovy celnice bylo Muzeum Brněnska.

    V 1. pololetí roku 2015 bude v rekonstruované vile instalována muzejní expozice nazvaná Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat. Věnuje se stavebnímu rozvoji Brna na konci 19. století, textilnímu, respektive vlnařskému průmyslu, životnímu stylu měšťanstva na přelomu 19. a 20. století, rodinným vazbám a podnikatelským, společenským a mecenášským aktivitám rodu Löw-Beerů, dále tvůrcům podoby Brna funkcionalistického a v neposlední řadě vile Tugendhat – jejímu architektu Ludwigu Miesovi van der Rohe, samotné architektuře vily a její vzorové památkové obnově. Textovou část expozice doplní množství obrazových, mapových a plánových dokumentů. Další podklady v digitální podobě budou návštěvníkům z řad odborné i laické veřejnosti k dispozici v knihovně. Základ fondu knihovny tvoří pozůstalost brněnského architekta Františka Kalivody, přítele Grety Tugendhat.

    V celnici – zahradním domku se chystají krátkodobé výstavy, letos věnované brněnským stopám Löw-Beerů, památkám zapsaných na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v ČR a slavným vilám Jihomoravského kraje. Expozici a výstavu doplní během roku koncerty, přednášky či akce pro děti.  (vž)

 

Vlevo dole: Symbolický klíč od Löw-Beerovy vily převzal od hejtmana Jihomoravského kraje ředitel Muzea Brněnska. – Vpravo: Zahradní domek bývalé celnice.

Foto: Václav Žalud