Slavkov – schyluje se k bitvě

02.12.2015 21:55

    Letošní rok je 210. výročím slavné bitvy tří císařů, která skončila vítězstvím Francouzů vedených Napoleonem nad rakouskými a ruskými spojenci. Pro Jihomoravský kraj jsou každoročně konané akce vrcholící rekonstrukcí bitvy, významnou událostí letos posílenou faktem, že jsou provázeny i patnáctým výročím vzniku krajů. Program přiblížili organizátoři 2. prosince na tiskové konferenci ve slavkovském zámku. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v úvodním vystoupení uvedl, že letošní rok je výjimečný také vysokou zahraniční účastí. Rekonstrukce bitvy ve Tvarožné se má zúčastnit až dva tisíce vojáků. Předpokládá se, že ji zhlédne až 20. 000 diváků, u akcí ve Slavkově, ale i dalších přilehlých obcí spjatých s děním kolem velké bitvy, se očekává přibližně 10.000 návštěvníků. Jihomoravský kraj letos podpořil organizátory: město Slavkov, okolní obce, a spolky, které se věnují odkazu historické události, rekordní částkou přesahující 4 miliony korun, tedy přibližně čtyřnásobkem oproti podporám v předchozích letech.

    Vzpomínkové akce, konané pod záštitou hejtmana Jm. kraje, byly zahájeny již před dvěma týdny, v Brně byl rekonstrukcí a dalšími průvodními akcemi vzpomenut příjezd Napoleona do města a jeho zdejší pobyt. Vyvrcholení ovšem náleží přicházejícímu konci tohoto týdne. Předznamenáno bude ekumenickou bohoslužbou a veřejným koncertem klasické hudby v kapli sv. Kříže na zámku Slavkov. Bohoslužba začíná v 18 hod, koncert orchestru Musica Nova pod vedením Jaroslava Martináska hodinu poté. Účast přislíbil ministr kultury Daniel Herman. V rámci celého programu je pamatováno na další pietní akce, vzpomínka na slavnou historickou bitvu je současně připomínkou tisíců zmařených životů.

    Celý podrobný program je uveden na webových stránkách Jihomoravského kraje. Připomeňme alespoň, že sobotní vzpomínkové akce pod názvem Tenkrát ve Slavkově se konají pod záštitou premiéra Bohuslava Sobotky, který na slavkovském zámku v sobotu v 17 hod. předá medaile zakladatelům vzpomínkových akcí, kteří přes nevoli režimu v  sedmdesátých a osmdesátých letech v dobových uniformách připomínali bitvu a její oběti. Rekonstrukce začíná ve 14 hod. pod Santonem, záštitu má ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a ministr obrany Martin Stropnický.  (št)


Program akcí:

www.zamek-slavkov.cz/cz/vzpominkove-akce-2015
www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=282657&TypeID=2