Slavnostní událost ve státním zámku Lysice

28.03.2019 19:45

    Součástí lysického zámku je i sala terrena, zahradní sál z roku 1666. Právě tam se 28. března 2019 odehrála slavnost, spojená s dokončením restaurování těchto prostor.

    Restaurování interiérů začalo v březnu 2018. Záchranné práce a detailní restaurátorský průzkum však probíhaly už v letech 2004, 2008 a 2014. Unikátní manýristická malířská výzdoba technikou fresco secco se tak dočkala zasloužené obnovy. V zahradním sále je opravdu co obdivovat – na stropě jsou zachyceny přímořské krajiny, staré koráby s plachtami, velryby i delfíni, škeble nebo mušle. Vedle mořských živočichů jsou tu však namalována i další zvířata – například kozoroh. To vede památkáře k domněnce, že autora malířské výzdoby mohlo inspirovat i dílo J. A. Komenského, konkrétně obrazová encyklopedie Orbis pictus. Právě kozoroh má totiž na malbě stejnou podobu jako na ilustraci ve zmíněné knize.

Vlevo: Původní stav sálu před rekonstrukcí. – Vpravo: Obnovená výzdoba saly terreny.

    Současně s restaurováním malířské výzdoby zahájila správa zámku i práce na obnově mozaikové dlažby, soklového obložení z umělého mramoru a krbu z mramoru s terakotovým reliéfem. Práce v hodnotě 4,2 milionu Kč byly dokončeny k 22. březnu 2019. Provedla je Pastiglia, společnost pro obnovu památek. Zahradní sál lysického zámku bude využíván jako reprezentační prostor pro konání svatebních obřadů i koncertů dobové hudby.

    Poprvé mohou návštěvníci zhlédnout obnovený prostor saly terreny při zahájení návštěvnické sezóny, tedy v sobotu 30. března od 10 do 16 hodin a vstup bude bezplatný. Další mimořádnou možnost navštívit ojedinělou výzdobu zahradního sálu budou mít zájemci až v rámci Dne památek, tedy 13. dubna.

    Prohlídka saly terreny bude dále možná pouze jako součást komentované prohlídky zámecké zahrady a zahradnictví.

    Bližší informace najdete na www.zamek-lysice.cz.

VĚRA RUDOLFOVÁ

 

Slavnostní otevření saly terreny. Foto: Pavla Štusáková-Martínková