Soukromé vysoké školy bojují o přežití

19.09.2017 14:05

    Povolený počet přehršle vysokých škol neodpovídá současnému počtu úbytku dvacetiletých v české populaci. Zvláště soukromé VŠ bojují o peníze a o své přežití.

    Prestižní Vysoká škola Karla Engliše (VŠKE ul. Mezírka 1) se sídlem v Brně je svým vznikem v r. 1999 nejstarší soukomá VŠ na Moravě. Denní i kombinovanou (dálkovou) formou bakalářského studia v programu Ekonomika a management a Bezpečnostně právní studia z ní vyšlo do praktického života dosud 2 200 absolventů. Do prvního ročníku nyní má (v době demografického úbytku podílu v populaci) místo tří set sotva dvě stovky nových studentů. Většinou jejich rodiče musejí za ně zaplatit jen na školném ročně 42 000 Kč nebo při dálkovém studiu 40 000 korun.

    Ze 42 soukromých vysokých škol uváděných v seznamu Ministerstva školství je jich polovina v Praze. V Brně sídlí jen tři soukromé VŠ, které přijímají studenty  VŠ Karla Engliše, VŠ obchodní a hotelová v Lískovci a Akademie Sings v Jundrově. V Brně navíc působí některé pobočky pražských VŠ, které ke zvýšení svého zisku mají své odnože na finančně úsporně zabezpečeném "venkově." Studenti i Národní akreditační úřad by měli kriticky posoudit činnost poboček. Instituce své prostředky uplatňuje především ve svém sídle, pobočky zpravidla zajišťuje méně.

    Brněnská VŠKE je zvláštní tím, že všechny bakalářské studijní programy má na rozdíl od jiných VŠ zaměřené na praxi. Jejími akcionáři jsou totiž movití jednotlivci i ekonomicky silné instituce, které provozují na pět set firem. V nich studenti vykonávají praxi a studijní stáže včetně toho, že placené stáže opravdu dobrých pomocníků mohou přejít už při studiu v pracovní poměr. V tom případě škola studentovi změní formu studia z denní na kombinovanou, kdy jeho další výuka se koná v pátek odpoledne a v sobotu. Podobný potenciál nemá žádná vysoká škola v ČR. Navíc umožňuje nástup ke studiu nejen v tradičním období začátku školního roku na podzim, ale i od února do letního semestru s tím, že chybějící studijní povinnosti si student doplní během svého dalšího studia, aby nepromarnil půl roku čekáním na začátek příštího akademického roku.

    Rektor Zdeněk Koudelka uvedl, že akreditaci má škola do září 2019. Připravuje obnovu akreditace či její rozšíření o studijní specializace dle potřeb akcionářů školy, aby jim vychovala "na míru" nové mladé odborníky. Jde o Systémové inženýrství-informatiku se specializacemi na kybernetickou bezpečnost nebo na základy vývoje počítačových her. Dále o hoteliérství a lázeňství, o management a ekonomiku v zahraničním obchodě a konečně o mediální komunikaci.  (vž)