Soutěž ke kampani EAZA „Od pólu k pólu“

13.03.2014 12:45

    Zoo Brno nabízí základním školám a jejich žákům možnost zapojit se do soutěže v rámci kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) s názvem „Od pólu k pólu“. Cílem soutěže je poukázat na to, že i jednotlivec může malými změnami chování pomoci ohroženým zvířecím druhům a jejich životnímu prostředí.

    Pomocí klíčových představitelů této kampaně, jako jsou lední medvědi nebo tučňáci patagonští, chce kampaň lidem zobrazit prostředí Arktidy a Antarktidy a podnítit ke snižování uhlíkové stopy jednotlivce. Soutěž má tři kategorie:

    Výtvarná soutěž pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ. Na obrázcích zhotovených libovolnou malířskou technikou by měla být zachycena zvířata, kterých se letošní kampaň týká (lední medvěd, tučňák patagonský, ale i rosomáci, vlci arktičtí, lišky polární, sovice sněžné, lachtani medvědí a sobi polární). Mohou to být obrázky o návštěvě v zoo nebo i vymyšlené „příběhy“. Literární soutěž pro žáky 3. až 5. třídy ZŠ – napsat pohádku, ve které bude vystupovat alespoň jedno ze zvířat letošní kampaně.

    Literární soutěž – pro žáky II. stupně – napsat povídku, jejíž téma souvisí s kampaní „Od pólu k pólu“.

    Soutěž spolupořádají Český rozhlas Brno, Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace a studenti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity Brně. Bližší informace na https://www.zoobrno.cz/pro-deti-a-skoly/souteze.

    Vyhlášení výsledků se uskuteční 26. dubna 2014 v rámci oslav Dne Země v Zoo Brno (ocenění získají v tento den vstup do zoo zdarma).

MONIKA BRINDZÁKOVÁ