Špilberk odkrývá svá tajemství

17.07.2013 14:25

    Mimořádnou prázdninovou prohlídkovou trasu s výkladem na královském hradě Špilberku skrz jeho nově opravené jižní křídlo připravilo Muzeum města Brna. Jde o např. vzorový kasárenský objekt německého wehrmachtu nebo dochované středověké pozůstatky, odkryté ve 20. a 21. století.

    Špilberk býval po Pražském hradě druhý nejrozsáhlejší v českých zemích. V jeho nedobytné pevnosti ve středu hradu okolo Malého nádvoří měli své sídlo Přemysl Otakar II., moravští Lucemburkové či zde pobýval Karel IV. s první manželkou. Po nich jsou na hradě na prohlídkové trase k vidění mj. královské kaple a vinné sklepy.

    Jižní křídlo hradu vzniklo jako novostavba státního vězení v letech 1835 a 1836 na místě zbořeného gotického paláce. Zásadní a vysoce kvalitní úpravy jsou tam dnes ze 40. let minulého století pro potřeby německé armády. Např. ubytovny mužstva s kachlovými kamny, společná umývárna mužstva, stojany na zbraně (puškovnice) na chodbách, monumentální schodiště. V duchu velkoněmeckého romantismu se dochovala důstojnická jídelna s historizujícím dřevěným interiérem (dříve hradní vinárna). Má ozdobné obložení stěn, vyřezávané trámové stropy a malovaná kachlová kamna.

    Prohlídka končí v původně barokní kapli z r.1693, kde je oltářní výklenek tzv. Trenckova kaple, pojmenovaná po legendárním plukovníku pandurů Františku von Trenck, který zemřel ve špilberském těžkém žaláři v r. 1749. Nynější podobu získala kaple radikální přestavbou, kterou znesvětila německá armáda sakrální prostor zřízením nacistické „síně slávy“ tzv. Feierreum. Dnes je zde instalována jako memento zrůdné fašistické ideologie expozice fotomontáží Johna Heartfielda, které umělec pro tento účel muzeu věnoval.

    Tato mimořádná prázdninová trasa s průvodcem se uskuteční pouze čtrnáctkrát v pevně stanovené dny pro až 25 osob ve skupině, vždy se začátkem v 18.30 hodin na Malém nádvoří Špilberku. Nezbytná je zpětně potvrzená e-mailová rezervace na adrese: kasematy@spilberk.cz nebo na tel. č. 542 123 614 . Až dvouhodinová prohlídka za 150 Kč/os. není vhodná pro malé děti a osoby s omezenou pohyblivostí.  (vž)

 


Vlevo: Kaple. – Uprostřed: Každá kamnová kachle nese název jiného německého města v okupované ČSR. – Vpravo: Pohled ze Špilberku na nejvyšší budovu v ČR – AZ Tower.

Vlevo: Pohled do důstojnické jídelny ve stylu velkoněmeckého romantismu. – Vpravo: Dlažba v královské kapli se znaky připojených zemí.

Z expozice fotomontáží Johna Heartfielda v kapli.

Foto z prohlídkové trasy: Václav Žalud