Spokojení zaměstnavatelé i Romové

01.07.2014 10:10

    Nezisková organizace IQ Roma servis dokázala projektem "Učíme se prací", že její spolupráce se zaměstnavateli a státní správou přináší společensky prospěšné výsledky.

    Za dva roky projekt pomohl najít zaměstnání 600 osobám. Umožnil 17 potřebným klientům příspěvek na dopravu na první měsíc dojíždění do zaměstnání, zprostředkoval a financoval 15 rekvalifikací a umožnil pět tematických kurzů osobní orientace na trhu práce s nácvikem praktických dovedností potřebných pro hledání zaměstnání. Kurzy prošlo přes 500 Romů bez místa. IQ Roma servis oslovil více než 200 zaměstnavatelů ke spolupráci při vytvoření nových pracovních míst – podařilo se zaměstnat sedm mladých lidí.

    Zkušenosti s realizací projektu shrnuli pracovníci neziskové organizace do Metodiky spolupráce neziskové sféry, zaměstnavatelů a orgánů státní správy a samosprávy při využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a také do Manuálu kompetencí trhu práce pro mladistvé. Tyto metodiky jsou dostupné na webových stránkách www.iqrs.cz.

    Pokud jde o praktický příklad, je tu: Např. Dianě je 20 let a s pracovníky IQ Roma servisu spolupracuje od r. 2009. Součinnost začala poradenskou činností – výběrem střední školy a podáním přihlášky. Během pěti let spolupráce Diana přes mnohé peripetie střední školu úspěšně dokončila; dle potřeby se s pracovníky IQ Roma servisu doučovala, potřebné dovednosti si doplňovala prostřednictvím PC kurzů a byla členkou amatérské divadelní skupiny fungující pod záštitou IQ Roma servisu, která vystupovala na mnoha akcích pro veřejnost v ČR i v zahraničí. Během studia jí pracovníci asistovali také s hledáním brigád. Po absolvování školy se Diana dostala do důležitého životního období, kdy mladý člověk přirozeně cítí potřebu plně se osamostatnit a postavit na vlastní nohy. Základním předpokladem k tomu je najít si zaměstnání, kterým si člověk zajistí stabilní příjem. Dianě se samostatně podařilo najít si zaměstnání ve výrobě prostřednictvím pracovní agentury. Avšak vzhledem k tomu, že práce byla pouze na dohodu (DPP) s nestálými směnami, výdělek nestačil ani na pokrytí životních nákladů. Diana se tedy zapojila do intenzivního programu IQ Roma servisu zaměřeného na podporu zaměstnanosti a zvyšování kompetencí pro trh práce. Absolvovala zde krátké vzdělávací kurzy zaměřené na psaní životopisu, motivačního dopisu a zvyšování sebeprezentačních dovedností pro uplatnění na pracovním trhu.

    Souběžně s tím se IQ Roma servis věnoval intenzivnímu navazování kontaktů s lokálními zaměstnavateli a formou přímé podpory rozvíjel tvorbu nových pracovních míst. Právě zde se podařilo propojit Dianu a kavárnu Tři ocásci v centru Brna. Diana zde prošla výběrovým řízením, začala docházet na zkušební dny do provozu a postupně se zaučovat v praxi.

    V současnosti je zde zaměstnána na plný úvazek a kavárenský pult je plný jejích osobitých zákusků. Vzhledem k tomu, že absolvovala školu zaměřenou na lahůdkářství a cukrářství, podařilo se získat uplatnění v oboru, který vystudovala a přála si v něm realizovat. Majitelka kavárny s Dianou dlouhodobě počítá a podílí se na jejím dalším profesním rozvoji. Projekt pomohl doplnit potřebné znalosti a dovednosti – Diana absolvovala certifikovaný kurz práce s PC, aby se mohla podílet i na provozu kavárny, a specializovaný kurz zaměřený na přípravu studené kuchyně, který ji pomůže zvládat širší nabídku občerstvení.

    Diana byla před nástupem do zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaná a do nové práce v kavárně musí dojíždět. Právě pro zvládnutí finanční situace před první výplatou slouží příspěvek na dojíždění, kterým projekt Dianu podpořil. S provozovatelem kavárny je rozjednáno zapojení do koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel oceňující rovný přístup k zaměstnávání etnických menšin.  (vž)