Společné výstavy, společné prožitky a zkušenosti

14.12.2019 08:25

    Nápad dát dohromady pro výstavu obrazů SPOLU více organizací vznikl po první úspěšné výstavě SPOLU 2019 konané na stejném místě. Jako kurátorka výstavy a zároveň facilitátorka kreativního malování v denním stacionáři Stéblo v Boroticích jsem loni představila obrazy jedné organizace. Bratři františkáni ocenili tuto mou dobrovolnickou aktivitu jako velmi smysluplnou a inspirující, a i přesto, že média (informovaná v dostatečném předstihu) se ji nerozhodla podpořit, pozvali mě s nějakým dalším zajímavým projektem do Galerie Ambit znovu.

    Cílem výstavy SPOLU (2020) je ukázat, jakým různým způsobem se dá s hendikepovanými klienty výtvarně spolupracovat a k jakým výsledkům taková práce vede. Vystavená díla jsou ukázkami individuální odborně a pedagogicky vedené tvorby, lehce instruované individuální tvorby, tvorby art brut a kolektivní tvorby. Sociální efekty nemusejí jít vždycky ruku v ruce s uměleckou kvalitou, ale tam kde dochází k průnikům, vznikají nové významy a souvislosti.

Vystavující organizace:


    Ateliér KreAt vytváří již sedm let zázemí pro pravidelnou výtvarnou tvorbu nadaných osob s mentálním a psychickým hendikepem. Za jeho založením stojí obecně prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO, která od roku 2009 podporuje integraci a seberealizaci hendikepovaných osob. KreAt spolupracuje s několika podobně zaměřenými evropskými ateliéry – švýcarským CREAHMEM, belgickým La „S“ Grand Atelierem a v současnosti především se slovenskou Nezábudkou, která se každoročně účastní intenzivního programu mezinárodních workshopů, jež probíhají ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. (www.kreat.cz)

    Domov sociálních služeb Slatiňany je příspěvkovou organizací, která již 90 let zajišťuje sociální služby pro osoby s mentálním postižením, pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Součástí DSS Slatiňany je Centrum denních aktivit, které poskytuje klientům možnost zapojovat se do různých zájmových činností. V rámci tohoto centra byl vytvořen prostor pro klienty, kteří se již dříve věnovali kresbě a malbě ve výtvarném kroužku. Vznikla výtvarná dílna pro tvořivé a kreativní autory, kteří různými technikami a na různé úrovni ztvárňují své představy, sny a přání. (www.dss.cz/cs)

    L´ARCHE Benediktus Modletín – v  komunitě L´Arche Benediktus společně žijí a pracují lidé s mentálním postižením i bez něj. Komunita působí v oblasti sociálních služeb na Vysočině dvacet let. V roce 2008 byla přijata do mezinárodní sítě komunit L´Arche. Unikátní projekt založený JeanemVanierem ve Francii v roce 1964 spojuje v současné době 153 komunit v 38 zemích na pěti kontinentech. L´Arche Benediktus poskytuje sociální služby, vytváří chráněná pracovní místa, obnovuje místní historicky významné objekty a podílí se na trvale udržitelném rozvoji místa a krajiny. Komunita L´arche Benediktus má také vlastní kapelu Benebend, kde hrají a zpívají lidé s postižením spolu s asistenty. (www.benediktus.org)

    Spolek Stéblo Borotice je nezisková organizace zaměřená na pomoc osobám s fyzickým, mentálním, psychickým nebo kombinovaným hendikepem. V Boroticích u Dobříše působí od roku 2005. V denním stacionáři se klienti účastní různých pohybových aktivit a také aktivit relaxačních i terapeutických, např. arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, canisterapie. V rámci dramaterapie klienti každoročně natáčejí film, s nímž se účastní festivalu Mental Power Prague Film Festival. V roce 2019 si Stéblo odneslo za svůj dvanáctý film BYLO NEBYLO na motivy pohádky Otesánek čtyři ocenění a trofej za nejlepší film roku. (www.steblo.cz)

M. W.

xxx

    Výstava obrazů v Galerii Ambit (Klášter františkánů, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1) potrvá do 2. února 2019.