Sto lip – sto oslav chystají na jihu Moravy

26.03.2018 20:05

    Sto stromků lip srdčitých vysadí na sto shromážděních občanů v Jihomoravském kraji k oslavě stého výročí založení Československa. První z nich zasázejí občané 3. dubna 2018 v 16 hodin v parku před základní školou v Čejkovicích na Hodonínsku. Tam chodil první prezident Československé republiky T. G. Masaryk do školy.

    Slovanský národní strom – lípy vysazují lidé jako symbol demokracie, pospolitostí a hrdosti od pradávna. Často se pod nimi setkávají, nebo odpočívají. Přejí si, aby i nově vysazované lípy se staly svědky setkávání občanů též v budoucnosti, třeba po dalších sto letech. Na nákup lip vyčlenil kraj prostředky ze svého rozpočtu.

    Do akce se zapojují současní zastupitelé Jihomoravského kraje ze všech politických stran a hnutí. Každý zastupitel si vybírá místo ve svém působišti nebo rodišti, kde slavnostně vysadí lípu společně s občany, aktivními spolky, školami, pamětníky a zároveň tam uspořádá jednu ze sta oslav republiky v Jihomoravském kraji. A to ve dvou termínech duben až červen a na podzim v září a říjnu. Podle plánu 64 lip zasadí krajští zastupitelé, 18 lip hejtman kraje, dalších šest rektoři brněnských univerzit a 12 lip vybrané osobnosti tohoto regionu. Ke každému sázení přidají nějaký místní příběh, který bude zaznamenán a tradován v pokračujícím lidském pokolení.

    Např. sázet svoji slovanskou lípu chce 22. dubna při příležitosti Dne Země krajský zastupitel Bohumil Smutný z Ivančic na Brněnsku. A to s vystoupením kolektivů školáků v nedalekých Oslavanech ve spojitosti s poctou a připomínkou 150. výročí narození slavného rodáka Václava Čapka, oslavanského učitele přírodních věd a archeologie. Proslavil se v ornitologii a ve výzkumu prehistorické zvířeny. Po Čapkově výchovně-osvětové práci chodí vědci i amatéři skoro půldruhého století s geologickým či domácím kladívkem např. k Rybičkové skále v údolí potoka u obce Padochov, kde v roztloukaných kamenech nacházejí zkamenělé otisky pradávných ryb, trilobitů a jiných zvířat, také přesliček či dalších prastarých rostlin.  (vž)