Stréci a tetiny po jedenačtyřicáté

    Nejspíš prvním a jediným virtuálním vysokým učením na zeměkouli je slovutná  Universitas magnomoraviensis straecorum tetinarumque, tedy Velkomoravská univerzita strécovská a tetínská. Kořeny sahá až do padesátých let, konkrétně roku 1956, kdy se sestře pana Rudolfa Zavadila narodil syn. Kterýsi z přátel hudebníků ho tehdy přátelsky oslovil: „Ahoj, Rudo!“ Oslovený vztyčil ukazovák a pronesl: „Pozor! Žádný Rudo, teď su stréc!“ Od tohoto okamžiku si výhonky strécovství zvolna, avšak neúprosně hloubily cestu na povrch. O něco později pan Luděk Švábenský nazval svou pražskou kapelu spisovně Šest strýců. Nato vyšel na světlo světa první a zásadní strécovský glejt a vzápětí nato osvěživý fenomen strécovství s objevem staroslavné virtuální univerzity. Autorem glejtu, prvním rechtorem, později rechtorem jmenovaným na furt, se stal blahé paměti stréc Ruda Zavadil, a to památného roku 1971 svoláním všech stréců muzikantů. Všichni se pravda nesešli, neboť začala doba, kdy důležitějším slovníkem než Kdo je kdo, byl ústně šířený Kdo je kde.

    Základ učené a vzdělávací společnosti je tvořen především hudebníky, v seznamu promočených lze naleznout množství věhlasných umělců, vědců a šiřitelů vzdělání, všeobecné osvěty, strécovského myšlení a tetínského moudra. Letos 13. října se již po čtyřicáté prvé uskutečnilo pravidelné výroční setkání stréců a tetin. Při výstupu na strécovský schod, vítala příchozí cimbálka Morava. Po příchodu Vědecké rady a stréca rechtora všudypřítomného do sálu, zapěli přítomní Hymnus. Následoval úvodní projev prof. MUStra Milana Klapetka, který bývá pravidelně perlou strécovské rétoriky. Cena Josefa Blahy, vůbec nejvyšší ocenění strécovské síly byla udělena Štěpánu Mátlovi. Kvestor, prof. MUStr. Milan Skřebský přednesl zprávu o hospodaření se závěrem „vyšlo to“. (Poznámka autora: Snad by to bez dluhů mohli zvládnout i strejdové tam nahoře.)

    Ke slavnostnímu promočení byli předvedeni noví adepti strécovství a tetinství. Předtím zaujal svou diplomní prací herec Zdeněk Junák a skvělé Trio Milonguero originálními tangy. Zdravý strécovský a tetinský smích nabudil polyfunkční koryfej MUStr Zdeněk Korčian. Pak M. R. Swing, trochu tance a rychle zpět do vědeckých laboratoří, kabinetů, zátiší s počítači, poslucháren, auditorií, aul, chodeb a dalších univerzitních tepen, v nichž dychtivě kolují krvinky výživného bádání a poznávání  strécovsko-tetinského jsoucna. Nové výsledky přinese příští rok.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK

 


Vlevo: Za zvuku fanfár a všeobecného potlesku vstoupí do sálu slovutná vědecká rada (zatím v předsálí). – Vpravo: Vrcholné okamžiky v životě nastávajících stréců: slavnostní promočení.


Vlevo: Ve tvářích nejvyšších představitelů Vysokého učení je znát vážnost chvíle. – Vpravo: Dopadlo to skvěle, naznačuje úsměv stréca pedéla.


Tajenka závěrem: Co rozesmálo krojované tetiny?

Foto: autor