Strécům je dvaačtyřicet. Kolik je tetinám?

24.10.2013 11:35

    Čtyřiceti dvěma roky úspěšné činnosti, bezpočtem odborných pojednání, vědeckých prací a stovkami úspěšných absolventů se může pyšnit slovutná Universitas magnomoraviensis straecorum tetinarumque čili Velkomoravská univerzita strécovská a tetínská. Tradiční výroční setkání svolané vědeckou radou Almae Matris se konalo v naplněném sále Dělnického domu v Juliánově večer 19. října 2013. Připomeňme, že Rada sestává z osobností vesměs nejen vědecky zasloužilých, ale i obecně známých. Zasedá v ní například džezmen a komponista Jaromír Hnilička, spisovatel a divadelník Vladimír Fux, zpěvák Štěpán Mátl, a to je jen náhodný výběr z plejády zvučných jmen na poli věčného lidského bádání.

    Příchozí jako vždy u vchodu vítala cimbálka, po čitelném podpisu do pamětní knihy obdrželi Průvodce strécovsko-tetinským rokem: kapesní diář pro následující rok plný fotodokumentů z pozoruhodných událostí, co se jich za uplynulé období událo. Navíc knížku s hrstí poučených výkladů klasických pohádkových příběhů a jejich hlubinných motivací z pera MUStr. Milana Klapetka s ilustracemi stréca textaře a kreslíře Josefa Nečase.

    Hned při zahájení vznikla první tzv. strécovská situace. Jedná se o specifický druh situací jinakých. Jedna z přítomných tetin správně upozornila, že tištěný program místo ročníku čtyřicátého druhého nesprávně uvádí ročník čtyřicátý prvý. Strécovské řešení bylo promptní a operativní. Kdo chce, může si připsat k datu jednu římskou jedničku. Po pravdě řečeno, ať již jedenačtyřicet nebo dvaačtyřicet, v životě strécovském jde o snad nejkrásnější údobí maskulinní existence. Stréci jsou v tom čase na čas (nedlouhý) zajímavými objekty pro tetiny všech věkových kategorií. Vyskytl se názor, že jeden rok na pozvánce před tiskem vymazala nezjištěná tetina, aby tetinám po tetinsku ubrala na věku. To se mi nezdá již proto, že jedna z tetin chybu sama ohlásila. Na druhé straně se ví, že požár často jako první hlásí pyroman. Logice se však příčí, že by kterákoli z tetin, korigovala svůj věk o pouhý jeden rok.

    Pak již šlo vše ve svižném strécovském tempu. Večerem provázel stréc Jára Cedidla, který uvítal přítomné v zastoupení za všudypřítomného stréca rechtora na furt Rudy Zavadila. Jako každoročně zaujal i vyvolal salvy smíchu vtipný a rétoricky dokonalý projev MUStr. Milana Klapetka. Zpráva o hospodaření bez schodku byla nevysloveným políčkem do tváří strůjců rozpočtu státního. Udílely se řády strécovské síly všech stupňů a další ocenění. Slavnostně promočeni byli noví absolventi, chybět nemohly fanfáry a strécovské hymnus. Protože univerzita sdružuje především hudebníky, zčásti příznivce hudby, diplomové práce jsou obhajovány nejčastěji muzikální formou. Zasloužený aplaus sklidil výkon absolventů Jesenické katedry MUStr. Františka Surmíka. Po skončení programu byl čas k setkáním, k hovoru, k poslechu i k tanci při hudbě Jazz archivu. A to se již blížil další strécovsko-tetinský den a kdovíkolikátý vlastně rok.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK

 


Vlevo: Uvítání chlebem a solí. – Vpravo: Slavnostní projev. – Dole: Výsek vědecké rady.

Foto: Stréci