Střípky z historie židlochovického fotbalu

08.01.2014 23:05

    Město Židlochovice, ležící na soutoku řek Svratky a Litavy, si mnozí z nás připomínají především s renesančním a později barokně přestavěným a empírově upraveným zámkem, který byl od roku 1924 letním prezidentským sídlem. Co nevidět se ke čtenářům dostane kniha Lubomíra Spáčila o stotřicetiletém působení českého ochotnického divadla, které v tomto městě podporovalo snahy o zvýraznění národní identity. Už na sklonku právě uplynulého roku vydal pozoruhodnou publikaci klub FC Židlochovice. Jejím autorem je zkušený publicista Jiří Smutný a je to už jeho devátá kniha, věnovaná tomuto městu. Nese název Střípky z historie židlochovického fotbalu. Na 188 stránkách s bohatou fotodokumentací se lze dočíst, že na základě získaných informací začátky židlochovické kopané spadají s největší pravděpodobností do doby těsně po první světové válce a v devadesátileté historii se střídají roky hojnosti a nedostatku.

    Jiří Smutný byl při shromažďování materiálu pečlivý. A od 1. února 1992 mu jako novému zaměstnanci městského úřadu připadl mimo jiné úkol vést městskou kroniku. Odvedl poctivou práci. Jeho devátou knížku mohou židlochovickým fotbalistům závidět fotbalové kluby v daleko větších a bohatších městech v celé republice.

BOHUMIL HLAVÁČEK