Výstava v Technickém muzeu v Brně potrvá do 22. června 2014

Světem bublinek s třebíčskou Zonkou

25.03.2014 09:35

    Výstava „Světem bublinek s třebíčskou Zonkou“, která byla zpřístupněna v úterý 25. března v brněnském Technickém muzeu, nabízí zajímavý pohled do historie i současnosti sodovkárenského průmyslu. Není to poprvé, kdy s pracovníky muzea úzce spolupracovali studenti muzeologie Masarykovy univerzity v Brně. A řekněme rovnou, že i tentokrát se jim výstavní expozice docela povedly.

    První zmínka o limonádě se objevila v Paříži v roce 1650. Není však žádným tajemstvím, že nápoj zvaný „lemonata“ z limetek a citronů znali už mnohem dříve v Itálii. Ve střední Evropě se výroba stolních vod osvěžených oxidem uhličitým (později ochucovaných ovocnými sirupy) začala rozvíjet v druhé polovině 19. století. Jako jeden z prvních se o to úspěšně pokusil v roce 1879 Ferdinand Kubeš v Třebíči. O 22 let později byla zaregistrována ochranná známka ve formě hvězdice s iniciálami F. K. 1879. Název ZON – Zdravotní osvěžující nápoj – se poprvé objevil v roce 1926. Tenkrát byly také zavedeny lahve o obsahu 0,33 litru ve tvaru ZON, které firma používá dodnes. A pro úplnost ještě dodejme, že v roce 1901 byly třebíčské limonády předvedeny na mezinárodní výstavě v Paříži, kde získaly zlatou medaili. Toto ocenění se stalo morálním závazkem pro rozvoj další výroby a obchodní činnosti. Limonády se tenkrát prodávaly výhradně v restauracích či hostincích a musely být řádně chlazené. Na každých 100 odebraných lahví firma dodávala zdarma 10 kilogramů umělého ledu.

    Po znárodnění v roce 1949 podnik získal objekty sousední zlikvidované továrny, postupně se zmodernizoval a vybavil novou technologií. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1965. Protože jsem v té době v Třebíči studoval na střední škole, dobře si to pamatuji. A stejně tak rád vzpomínkám, jak jsme si v dětství s velkou chutí kupovali Zonku. Jiné limonády jsme vlastně ani nepili. Za nejlepší byla vždycky považována zelená, kterou sodovkárna vyráběla z jablek. Později se začaly objevovat i jiné barvy – červená, žlutá a další.

    K výrazné modernizaci třebíčské sodovkárny došlo ještě v osmdesátých letech, kdy byla zrušena lisovna, postaveny nové sklady a komplexně automatizován lahvárenský provoz. Sirupárna je od té doby zásobena polotovary od jiných výrobců. V březnu 1993 byl podnik privatizován částečnou restitucí a odprodejem zbývajícího státního majetku. Vznikla společnost s ručením omezeným, která stále vyrábí oblíbenou Zonku.

    Slavná rodinná tradice výroby limonád pokračuje. Ředitelem sodovkárny je nyní pravnuk zakladatele firmy – muž stejného příjmení i jména Ing. Ferdinand Kubeš. Na vernisáži jsme si s ním dlouze povídali. Sešlo zde několik lidí, kteří mají úzký vztah k Třebíči. Například můj kolega-novinář Jan Martof, ale také náměstek ředitele Technického muzea v Brně Ing. Ivo Štěpánek, který rovněž pochází z tohoto města. Povídali jsme si o všem možném z historie i současnosti, vzpomínali na léta dávná i nedávná. Do debaty se zapojil i Zeno Čižmář, který pro třebíčskou sodovkárnu připravil před pěti lety – k 130. výročí jejího založení – nádhernou brožuru „Příběh třebíčské limonády ZON“.

    Výrobní sortiment sodovkárny se v posledních letech výrazně rozšířil. K tradičním limonádám ve vratných skleněných lahvích 0,33 litru přibyly i PET lahve, točené limonády v nerezových sudech, ale také sirupy v nejrůznějších obalech. Můžete si vybrat: Jablko, Malina, Oranž, Cola, Laguna, Limetka, Cima, Medová, Tonik – pro každého dle libosti. Firma v posledních letech doslova přebudovala celou technologii, protože jinak by nestačila uspokojovat náročné požadavky trhu. Možná to zní jako fráze, ale konkurence je opravdu veliká… a Třebíčští v ní chtějí obstát.

    Návštěvníci právě probíhající výstavy v Technickém muzeu v Brně se mohou podrobně seznámit s příběhem třebíčské Zonky, který trvá nepřetržitě už 135 let. Kromě velkého množství dobových materiálů, starých reklamních letáků, novinové inzerce či rodinné korespondence zakladatelů firmy uvidí i sbírku starých lahví a etiket, sérii historických fotografií z firemního archivu, nahlédnou přímo do výroby. Až tedy budete mít cestu do Králova Pole, nezapomeňte se přijít podívat. Výstava studentů, připravená v úzké součinnosti s pracovníky Technického muzea Brno a vedením třebíčské firmy ZON, rozhodně stojí za zhlédnutí.

JAROSLAV BOBEK

 

Fotografie z vernisáže výstavy "Světem bublinek s třebíčskou Zonkou". Na prvním snímku vlevo: ředitel firmy ZON Ing. Ferdinand Kubeš.

Foto: Milan Sláma