Co návštěvník nevidí

Tajemství restaurátorské práce v etnografických sbírkách

05.05.2015 21:45

    Výstava se věnuje studiu lidové kultury na Moravě. Zaměřuje se na dokumentaci kulturních materiálů, které jsou rozděleny do jednotlivých fondů. Sbírkové fondy Etnografického ústavu Moravského zemského muzea představují druhou největší národopisnou kolekci v České republice. Soustavnou činností vznikl soubor více než 120 tisíc kusů sbírkových předmětů, jemuž dominuje fond lidového textilu. Vedle toho však nesmíme zapomínat ani na sbírky zemědělského nářadí, řemesel, nábytku, keramiky, lidového umění, zvyklostí a fotoarchiv, z nichž je část uložena v externích depozitářích v Rebešovicích a Jevišovicích.

    Škála jednotlivých fondů je velice široká jak do tvarosloví, tak i materiálu. Právě tato různorodost (dřevo polychromované, sklo, keramika, textil, kůže, papír, fotografie, film, organické i syntetické materiály) klade velké nároky na ošetřování sbírky, a to zejména na práci konzervátorů. Cílem výstavy je představit širokou škálu pracovních postupů, kterou návštěvník běžně nevnímá, neboť vidí až finální stav předmětu. Výstava je instalována v Paláci šlechtičen, Kobližná 1, Brno.

Text a foto: Petr Michl