Před 25 lety byla založena Unie Roska

Tam, kde svítí maják

20.11.2017 21:25

    Výstavní prostory v 3. poschodí obchodního centra Letmo u brněnského hlavního nádraží se po dvou měsících opět otevírají široké veřejnosti. Výtvarnice Aneta Horská zde v pondělí 20. listopadu 2017 prezentovala další ze svých zajímavých a užitečných projektů. Pojmenovala ho Tam, kde svítí maják. Partnerem je Unie Roska – spolek, jehož hlavním posláním je podpora pacientů s roztroušenou sklerózou. Roska (Česká multiple sclerosis společnost) letos slaví 25. výročí svého založení. Její činnost je velice rozsáhlá a náročná, opírá se o aktivní spolupráci s mnoha domácími i zahraničními partnery. Cíl je jediný – lidem s roztroušenou sklerózou vytvořit potřebné podmínky pro důstojný, kvalitní a plnohodnotný život a přispět k jejich integraci do společnosti.

    Nedávno v Letmu prezentoval svůj kalendář Ondřej Herman, prohlédli jsme si obrazy Anety Horské a Miroslava Pospíchala, povídalo se a zpívalo. Program druhého setkání byl ještě bohatší. Výstavu uměleckých prací lidí s roztroušenou sklerózou zahájil dětský sbor Bystroušek pod vedením Evy Kalouskové, účastníky vernisáže pozdravil první náměstek brněnského primátora Petr Hladík, o Unii Roska hovořila předsedkyně brněnské regionální organizace Kamila Neplechová. K dobré náladě přítomných přispěli zpívající moderátoři Aneta Horská a Ivo Hřebíček. I tentokrát se přidal Ondřej Herman a společně si pobrukovali i mnozí ostatní. Své práce – obrazy, fotografie a básně – vystavují Jana Halouzková, Anežka Havlíčková, Anna Odehnalová a další autoři. S některými jsme se na vernisáži setkali osobně. V průběhu týdne jsou na programu ještě smíchocviky Blanky Urbánkové, muzikoterapie Jany Remme s tibetskými mísami, cvičení na židlích Ireny Horké, promítání dokumentu o sportovních hrách Roskiáda či autorský divadelní kus „Krtkoviny“… Však se zastavte, až půjdete kolem.

Foto: Jaroslav Bobek

    Další program je připraven na 9. prosince. Ve výstavních prostorách Obchodního centra Letmo pokřtí svůj kalendář družstvo invalidů MYJÓMI, které se zabývá ručním mytím osobních a nákladních automobilů, ekonomickým řízením podniků, správou vozového parku a montážními či předmontážními pracemi. Zaměstnává zdravotně hendikepované pracovníky. Nechceme příliš předbíhat, ale proslýchá se, že bude taky karneval… a možná přijde i kouzelník.

    Roztroušená skleróza postihuje zejména mladé dospělé lidi, především ženy. Je nevyléčitelná, žádné účinné přípravky neexistují, vědci dosud neobjevili příčinu nemoci. Pokud je podchycena včas, její průběh lze do značné míry ovlivnit. Dostupné léky se zaměřují především na zmírnění obtíží, předcházení novým útokům, zpomalení progrese onemocnění a zabránění invalidity. Nemocné je zapotřebí podpořit, aby se začlenili do normálního života, nezůstávali stranou, nacházeli vhodná pracovní místa, rozvíjeli své záliby a koníčky. Unie Roska je vděčná za každou byť sebemenší podporu. Všichni, kteří pacientům pomáhají dohlédnout až tam, kde svítí maják (jak výstižně uvádí projekt Anety Horské), si zaslouží poděkování.  (jbo)