Setkání nevidomých i těch, kteří jim pomáhají

Tmavomodrý festival 2014

10.05.2014 14:50

    „Jednoho májového odpoledne v Brně jsme všichni tři vespolek míchali tóny se slovy, až jsme rukou společnou a nerozdílnou zhotovili nejmodřejší ze všech svých blues: Tmavomodrý svět,“ píše Jiří Voskovec ve svých vzpomínkách. Řeč je o písni, která vznikla před 85 lety v Brně, a byla to první společná skladba Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha složená pro skeč Babylon, později upravená pro revuální parodii Ostrov Dynamit.

    Proč to připomínáme? A proč tuto epizodku připomněla i ředitelka společnosti TyfloCentrum Brno RNDr. Hana Bubeníčková na tiskové konferenci k Tmavomodrému festivalu 2014? Protože skladba věrně vystihuje Ježkův životní osud – téměř úplnou slepotu. Byl schopen rozeznávat jen tmavé odstíny modré barvy.

                    Tak, kam se poděl můj doposud dokonalý zrak?
                    Na všem leží neproniknutelně modrý mrak
                    Tmavomodrý mrak

                    Sám, nevím ani kudy jíti mám a kam
                    A to, že na hlavě tmavomodrý klobouk mám,
                    To je právě klam…

    V Turistickém informačním centru města Brna a v TyfloCentru Brno v těchto dnech vrcholí poslední přípravy na mezinárodní přehlídku hudebních vystoupení pro zrakově postižené děti a mládež. Od 14. do 17. května 2014 se v jihomoravské metropoli uskuteční jubilejní 25. ročník Tmavomodrého festivalu. Letos bude mít několik vrcholů. Před samotným zahájením festivalu (ve středu od 19 hodin) mohou milovníci hudby navštívit benefiční koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš. V Sále Břetislava Bakaly vystoupí orchestr hudebních nástrojů společně s dívčím sborem. Z výtěžku koncertu bude financován pobyt mladých hudebníků na festivalu.

    Tmavomodrý festival bude slavnostně zahájen ve čtvrtek v 17 hodin v Sále Břetislava Bakaly. Od 19.30 hodin je na programu společný koncert „Hvězdy ve tmě“ houslisty Jaroslava Svěceného a kytaristy Vladislava Bláhy v brněnském Besedním domě. Toto výjimečné spojení předních českých hudebníků slibuje všem návštěvníkům skvělý hudební zážitek.

    Vyvrcholením bude páteční prezentace účastníků festivalu s programem zahrnujícím sborový zpěv, sólová, instrumentální a pěvecká vystoupení i kapely (od 13 do 18 hodin). Po skončení této jedinečné hudební přehlídky následuje koncert nevidomého klavíristy a pedagoga Konzervatoře Brno Antona Mészárose.

    Tmavomodrý festival bude zakončen v sobotu 17. května v 15 hodin v Sále Břetislava Bakaly premiérou představení Scapinova šibalství Divadélka Fortel, které se pokouší bořit neviditelnou bariéru mezi světem vidících a zrakově postižených. Divadélko je součástí mezinárodní kulturní asociace Nová Akropolis a působí v něm i nevidomí herci.

    Doby, kdy si naši nevidomí spoluobčané museli vystačit s bílou holí, popřípadě magnetofonem či diktafonem, jsou nenávratně pryč. Dnes mají k dispozici ozvučené osobní počítače, tablety, dotykové telefony, hmatové mapy a další moderní zařízení. Zatímco dříve neměli šanci dozvídat se nové informace, dnes jich mají doslova nadbytek – ani je nestačí zpracovávat, protože vzhledem k jejich hendikepu jim všechno trvá mnohem déle. Velké možnosti jsou i ve službách. Jižní Morava může být v tomto směru příkladem ostatním krajům. O nevidomé je postaráno – obrazně řečeno – od kolébky až po stáří. Lidem, kteří právě oslepli, pomáhá obecně prospěšná společnost Tyfloservis, sociální služby, aktivizační a motivační programy či vzdělávací kurzy poskytuje TyfloCentrum.

    Nedílnou součástí Tmavomodrého festivalu bude i letos bohatý doprovodný program, například výstava kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, prezentace škol vodicích psů či jarmark výrobků dílny HapAteliér. Chybět nebude ani interaktivní výstava „Tmavomodrá“ v Galerii R10 v Radnické ulici, stejně jako konference pro odbornou veřejnost s názvem „Od kolébky k aktivnímu stáří“ – Péče o těžce zrakově postižené v Jihomoravském kraji, která se uskuteční ve čtvrtek 15. května od 13 do 16 hodin v Sále Břetislava Bakaly. Sejdou se na ní pracovníci kontaktních míst úřadů práce, oční lékaři, optici, optometristé, oftalmologové, pedagogové a studenti těchto oborů i další odborníci, kteří přicházejí do kontaktu se zrakově postiženými.  (jbo)

 

Vstupné:

Benefiční koncert VUS Ondráš – 100,- / 50,- Kč.

Koncert „Hvězdy ve tmě“ – 230,- / 180,- Kč (snížené vstupné platí pro seniory, studenty, děti a ZTP/ZTPP).

Na ostatní program festivalu je vstup zdarma.

 

Podrobné informace o Tmavomodrém festivalu najdete ZDE.

(Stránky jsou každoročně aktualizovány.)