Mezinárodní hudební přehlídka pro zrakově postižené děti a studenty

Tmavomodrý festival

08.05.2013 15:25

    Na Tmavomodrý festival – mezinárodní hudební přehlídku pro zrakově postižené děti a studenty – do Brna každoročně zavítá kolem 150 účastníků s různými vadami zraku. Letošní 24. ročník se uskuteční ve dnech 15.–19. května pod záštitou primátora Statutárního města Brna Romana Onderky. Festival připravilo Turistické informační centrum města Brna ve spolupráci s TyfloCentrem Brno. Jeho pořadatelé očekávají rovněž účastníky ze sousedního Slovenska a Polska. Na všechny festivalové akce – kromě úvodního benefičního předkoncertu a koncertu „Hvězdy ve tmě“ – je vstup volný.

    Čankišou, Lidopop a Ukulele orchestra jako Brno – to jsou kapely, které se rozhodly podpořit Tmavomodrý festival společně. Všechny spojuje osoba zpěváka Karla Heřmana. Jejich benefiční koncert bude ve středu 15. května 2013 v 19.30 hodin v Sále Dominik na Dominikánské ulici. Výtěžek je určen právě pro Tmavomodrý festival. Ve čtvrtek 16. května v 18.30 hodin – po oficiálním zahájení festivalu – vystoupí v Sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí Divadélko Fortel a občanské sdružení Nová Akropolis s představením „Brněnské pověsti“. Koncert „Hvězdy ve tmě“ v podání Antona Mészárose a Pavla Fajta bude na stejném místě v pátek 17. května v 18 hodin.

    Ředitelka společnosti TyfloCentrum Brno RNDr. Hana Bubeníčková na tiskové konferenci zdůraznila, že takováto akce pro zrakově postižené se koná pouze v Brně. Snahou je přilákat nejen děti a studenty, ale i lidi staršího věku. Připomněla, že až 60 procent seniorů má zrakové postižení. Ztráta zraku znamená ztratit příjem asi osmdesáti procent informací. Na Tmavomodrém festivalu se budou poprvé prezentovat organizace poskytující péči a služby pro nevidomé a slabozraké v Brně a Jihomoravském kraji. Doktorka Bubeníčková vysoce ocenila několik let probíhající korespondenční soutěž nevidomých uživatelů výpočetní techniky, která na festivalu vyvrcholí finálovým kolem Memoriálu Zdeňky Vernarské. „Slepecké písmo způsobilo, že nevidomí se mohli začít vzdělávat, toto vzdělání bylo však segregované. Teprve s vynálezem počítače pro nevidomé se tito lidé vrátili do běžných škol,“ vysvětluje. „Nevidomí nejsou schopni zpracovat obrovské množství informací, které se na ně v současné době valí. Postupně jsou pro ně zpřístupňovány webové stránky a učí se pracovat s nejmodernějším systémem Windows 8.“

    Festival vyvrcholí v pátek 17. května ve 13 hodin odpoledne veřejnou přehlídkou koncertních vystoupení dětí a mládeže se zrakovým postižením. Zastoupeny budou všechny žánry, hra na hudební nástroje, sólový i sborový zpěv. Součástí bohatého doprovodného programu, který připravilo TyfloCentrum Brno, budou ukázky výcviku vodicích psů, dvoudenní výstava kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené (zájemci si je mohou na místě vyzkoušet) a prodejní výstava výrobků z chráněné dílny HapAteliér. Všechny akce můžete navštívit v pátek odpoledne nebo v sobotu dopoledne ve foyeru Sálu Břetislava Bakaly a v přilehlých venkovních prostorách.  (jbo)

 

Více informací o Tmavomodrém festivalu najdete ZDE.

(Stránky jsou každoročně aktualizovány.)