Tour de Zavadil 2014

11.06.2014 11:10

    Velkomoravská univerzita strécovsko tetínská vznikla příznačně v roce 1971, který vyjma této události světodějného rozměru moc dobrého nesliboval. Normalizace nabrala obrátky a nikým nežádané vysoké učení sázející na hudbu, umění a humor se jaksi vymklo době z kloubů. Jak stojí v naučném slovníku, po stěžejních dějinných událostech jako potopa světa či vynález střelného prachu, dění se navrátilo na Moravu v podobě nově vzniklé univerzity stréců a tetin.

    „Stréc představuje menší stupeň příbuznosti než bratr a v tom je jeho velikost,“ stojí v jubilejním almanachu 895–1995, který již názvem jasně vymezuje prastaré kořeny velkomoravského strécovství a tetinství. „Strécovství je nejstarší nová internacionála.“ Tedy: člověk člověku strécem. Nebo tetinou.

    Jednou z tradičních univerzitních akcí vycházející z hesla Ve zdravém těle zdravý duch aneb Zdravý dech nejen pro žestě je jednoetapový závod Tour de Zavadil konaný každoročně na počest stréca zakladatele Rudolfa Zavadila, který byl po odchodu za absolutní hudbou, jmenován rechtorem na furt.

    Závod má jasná pravidla. Především dojet, jak jen to půjde. Startuje se na povel „teď“, každý se odstartuje sám, neboť trať za nikoho taky nikdo neodšlape. Jede se na všem, co jezdí. I letos se zúčastnila pověstná strécovská mnohonohokoloběžka, která vždy vyvolává úžas. Když se v roce 1989 i koloběžkářům otevřely hranice všedních dní, vydal se strécovský tým silných lýtek do Rakous. Na celnici koloběžku nadšeně fotili a jeden místní znalec pravil: Das ist ein tschechischer bus.

    Letošní ročník na náročné trase Modřice–Ořechov kladl nelidské nároky nejen výškovými rozdíly trati, ale i úmorným vedrem. Životy a zdraví borců zachránily osvěžovny, kterých bylo na trati naštěstí dost.

    V Ořechově, kde před lety pan Rudolf Zavadil založil Lidovou školu umění (jeho syn, také Rudolf i Zavadil, založil v Brně přeslavnou univerzitu), se chystala velká sláva. Nová ořechovská ulice, jak rozhodnuto plebiscitem, bude pokřtěna na Zavadilovu. Vynořila se otázka: kterému ze Zavadilů vlastně ulice náleží? Odpověď zní: oběma! Již proto, že oba se jmenují stejně. Otec školu založil, syn pokračoval v jejím vedení. Syn, zakladatel nového vysokého učení, přijal mezi stréce otce – zakladatele ořechovské Lidušky (Lidové školy umění). Syn učinil z otce stréca, a sám se mu strécem stal. Osudový kruh strécovství se uzavřel. Ulice je vlastně Strécovská, třebaže se tak nejmenuje. Toho si byli všichni přítomní, včetně zástupu stréců a tetin plně vědomi. Dostavili se s obrovskó siló, na které stojí strécovská filozofie.

    Slavnostní odkrytí tabulky se jménem Zavadilova doprovodil mnohohlasný sbor pod vedením tetiny Dady Klementové se zmiňovanó už siló strécovství, tetinství a zvláště pak stréca rechtora Zavadila na furt.

    Následovala veselice s nabídkou do-uzovaných, ne douzovaných uzenin, piva, chleba a soli při všeobecné konverzaci místních s nemístními, přespolních s polními a vše proběhlo krásně. Tomu všemu předcházel bohatý program. Žáci a žákyně místní školy přesvědčili, že umí hrát a zpívat tak, že učitelé na ně mohou být pyšní, stejně jako stréci Zavadilové, kteří jistě naslouchali odněkud z výšin, kam oko nedohlédne. Vystoupil také Laďa Kerndl s doprovodnou skupinou a hostem, věhlasným kytaristou a jazzmanem Milanem Kašubou.

    Slavný zpěvák, samozřejmě taky stréc, nejen zpíval, ale také všechny strécovsky pozdravil, osobně pak stréca Josefa Nečase, který mu v časech, kdy se zpívalo i česky, napsal hezké texty. A té nejpovolanější z rodiny Zavadilů věnoval tričko s historickým potiskem, snad jediným tak letitým univerzitním exemplářem. Předtím starosta Ořechova pan Josef Brabenec všechny pěkně uvítal a vyvolal nadšení sdělením, že do-uzovaná uzenina a pivo dnes zdarma.

    Vystoupily také tři sestry, ne od Čechova, ale od Zavadilů, výborné a nadšené muzikantky, pokračovatelky tradice rodu. A docela na začátku, po dojezdu náročné Tour si všichni prohlédli místní muzeum: pěkné, zajímavé, výborně uspořádané. Jen ono samo stojí za výlet do Ořechova, pár kilometrů od Brna.

    A kdo zvítězil v letošním Tour de Zavadil? Všichni, kteří dojeli. Ať již na kole či třeba na hřbetu velblouda. A taky všichni, kteří u toho 7. června byli.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK

 

Foto: autor