U Janáčků po rekonstrukci

11.10.2020 15:10

    V Památníku Leoše Janáčka je umístěna nová stálá expozice, která nahradila již nevyhovující z roku 2004. Celkovou architektonickou koncepci navrhl Tomáš Rusín, který řešením detailů odkazuje na skladatelův původní mobiliář, dochovaný v pracovně a na dobových fotografiích. Jelikož jde o nevelkou expozici, je zaměřena především na Janáčkův život v domečku na Smetanově ulici č. 14, kam se spolu se svojí ženou Zdenkou a hospodyní Mařou přestěhoval v roce 1910 a kde žil až do své smrti roku 1928.

    Jsou zde vystaveny fotografie skladatele v zahradě před domem, ale i v interiéru. Návštěvníci uvidí také i několik Janáčkových osobních předmětů a mimo jiné také Janáčkovo operní, symfonické a komorní dílo. Expozice tak doplní autenticky zachovanou mistrovu pracovnu s původním mobiliářem i klavírem Ehrbar a přednáškový sál, kde pravidelně probíhají výstavy českého i zahraničního.

    V současné době se zde otevírá nová výstava s názvem Z druhotvarů. Výstava přináší umělecká díla předních českých i zahraničních autorů, kteří se v letech 2008–2014 zúčastnili projektu Druhotvary, v němž každý z oslovených autorů výtvarně reagoval na Janáčkův notový záznam, tištěný nebo rukopisný. Vzniklo tak přes padesát děl, z nichž část je prezentována na současné výstavě. Jedná se o Dalibora Chatrného, Miloše Šejna, Pavla Hayeka, Petra Veselého, Pavla Rudolfa, Stanislava Diviše, Olgu Čechovou, Jana Steklíka, Václava Stratila a Jiřího Kubového.

    Expozice i výstava v památníku Leoše Janáčka ve Smetanově ulici je otevřena od 9. 10. 2020 a potrvá do 29. 11. 2020.

PETR MICHL