Vzácné skvosty na výstavě v Technickém muzeu v Brně

Umění emailu / Technika smaltu

30.10.2017 21:05

    V 3. podlaží Technického muzea v Brně byla zpřístupněna unikátní výstava Umění emailu / Technika smaltu. Odkrývá tajemství techniky, která prostřednictvím ohně spojuje dva tak rozdílné materiály – kov a sklo. Email (smalt)*/ se používá už více než 3 000 let k výrobě a ochraně kovových předmětů. Umění mistrů tohoto řemesla i novodobou produkci návštěvníkům přibližuje 300 zajímavých exponátů. V České republice je to první projekt, který se uvedenému tématu věnuje v tak značném rozsahu. Z tohoto pohledu je výstava unikátní i v evropském kontextu.

    První část expozice představuje dějiny emailérství od starověku až do počátku 20. století. Rozsáhlou kolekci předmětů zapůjčila česká a slovenská muzea či galerie, jiné pocházejí ze soukromých sbírek. „Emailové aplikace najdeme na různorodé škále artefaktů, od liturgických a korunovačních klenotů přes šperky a miniatury až po hodinky,“ vysvětluje kurátorka výstavy Pavla Stöhrová. „Zahraniční unikáty jsou prezentovány na fotografiích, díky spolupráci takových institucí, jako jsou British Museum, Victoria & Albert Museum v Londýně, Metropolitní muzeum umění v New Yorku a další.“

    Druhá část výstavy je věnována technickému smaltu. „Smalt je představitelem nekovových anorganických povlaků, tvoří jej v zásadě skla modifikovaných vlastností. Vrstvy smaltu se nanášejí na povrch kovu a vypalují při teplotě 800 až 950 stupňů Celsia,“ přibližuje technologii náměstkyně ředitele TMB Alena Selucká. „Do počátku 19. století smalt obsahoval i některé jedovaté příměsi a těžké kovy. Zásadní změnu přinesl až chemik a vynálezce Eduard Bartelmus (1805–1877), který zavedl výrobu bílého zdravotně nezávadného smaltu na železné nádobí. První smaltovnu založil v roce 1832 v Brně.“

    Dějiny kultury jsou úzce spjaty se znalostí nejrůznějších řemeslných technik. I když tyto dovednosti z našeho života postupně mizí, stále se najdou řemeslníci, kteří staré osvědčené techniky ovládají. Ke smaltu se vrací i současná umělecká tvorba.

    Příprava výstavy trvala dva roky. Bylo zapotřebí vytipovat exponáty, vyrobit repliky některých artefaktů, uskutečnit workshopy, požádat muzea a galerie o zapůjčení cenných předmětů z jejich sbírek. Návštěvníci si mohou prohlédnout například dvouramenný ostatkový kříž nalezený v roce 2003 při archeologickém výzkumu pohřebiště ze 13. a 14. století na místě bývalé johanitské komendy v Českém Dubu. Řadí se mezi pozdně románské, velmi vzácně dochované zlatnické památky na území České republiky. Během jeho uložení v zemi bohužel došlo ke značné destrukci, zejména k rozsáhlé korozi kovových částí i skla (včetně emailu).

    Na výstavě nechybějí ani skvosty hodinářství a šperkařství z Uměleckoprůmyslových muzeí v Brně a Bratislavě, mistrovská díla renesančního období, dvě vodní dýmky z Blízkého východu (podobnou můžete vidět v minaretu lednického zámku) a další cenné památky. Pozornost návštěvníků určitě vzbudí i replika císařské koruny Svaté říše římské. Toto mistrovské dílo vzniklo jako symbol světské i duchovní moci panovníka a jeho propojení s Bohem. Byla vyrobena v západním Německu koncem 10. století za vlády císaře Oty I., nebo počátkem 11. století za vlády jeho nejbližších následovníků. Je dekorována emailovými destičkami s figurálními scénami ze Starého zákona. Zhotovení repliky zabralo známému českému zlatníkovi a uměleckému šperkaři Jiřímu Urbanovi z Turnova a jeho týmu dva roky. Replika bude v muzeu vystavena pouze do konce listopadu.

    Protipólem k uměleckým artefaktům jsou užitkové předměty průmyslové výroby 19. a 20. století, například kuchyňské nádobí či spotřebiče, smaltované cedule, ale také velkorozměrové smaltované segmenty pro architekturu a montáž obřích sil či nádob. Smalt je představen také jako jedna z high-tech technologií budoucnosti.

    Součástí projektu bude i několik samostatných doprovodných výstav – až do konce letošního roku „Smaltování ve výtvarném klubu Artissimo“, od ledna do března 2018 „Výstava ze soukromé sbírky vyznamenání a odznaků Československa“ a od dubna do května 2018 „Současný emailový šperk v tvorbě domácích i zahraničních autorů“. Nechybí ani interaktivní koutek pro děti i dospělé. Výstava Umění emailu / Technika smaltu potrvá do 3. června 2018.  (jbo)

 

*/ Podle různých pramenů (např. Wikipedie) je email totéž co smalt. Slovník spisovného jazyka českého uvádí: „Email = vrstva sklovité hmoty na keramickém podkladě (glazura) nebo na kovu (smalt), mající účel ochranný nebo ozdobný.“ Detaily ponecháváme na odbornících.

 

Foto: Petr Michl