Unikátní veletrh v terénu

13.06.2014 12:45

    Brno je tradičním městem veletrhů, areál výstaviště ležící mezi Starým Brnem a Pisárkami se stal pýchou města od doby svého vzniku v roce 1928, kdy se tu konala slavná Výstava soudobé kultury. Asi jen specialisté příslušných oborů vědí, že v nejbližším sousedství města se ve dnech 10. až 12. června 2014 konal již desátý ročník Mezinárodního demonstračního veletrhu strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví EXPO Mokrá 2014.

    Veletrh zajímavý samozřejmě především pro odborníky příslušných průmyslových odvětví, zaujal i širší veřejnost. Konal se totiž, jako již vícekrát předtím, přímo v terénu, konkrétně v kamenolomu Mokrá u Brna, zapůjčeném vystavovatelům firmou Českomoravský cement. U nás unikátního veletrhu se zúčastnilo na 140 vystavovatelů z celé Evropy, očekávaná návštěva: 10 000 osob.

    V lomu Mokrá jsem dosud nebyl. Překvapil rozlohou, ale i osobitou krásou. Pokud bychom následovali někdejší vlnu italských spaghetti westernů, určitě by se v členité skalní krajině obklopené bohatým lesním porostem, daly natáčet české obdoby těchto filmů.

    V lomu se nejen práší, ale je třeba dbát pravidel bezpečnosti. Jako každý návštěvník jsem si tedy nasadil přilbu (v mém případě pěkně zelenou). Čekala na nás nejen prohlídka veletržních stánků, ale i autobus, který kyvadlově odvážel zájemce k zajímavé podívané. Množství zvědavců mohlo sledovat v lomu odstřel celé jedné stěny, přesně řečeno 40.000 tun horniny a to moderním, dosti nákladným, avšak velmi bezpečným způsobem. Ten využívá čipy zavedené do rozbušek umístěných v hornině. Odpálení probíhá přes počítač.

    Diváci stáli ve velmi bezpečné vzdálenosti, když se před nimi v dálce objevil zvětšující se oblak prachu, ani se nezdálo, že právě byl výbuchem rozdrcen kámen, který se vydá na 40 000 plně naložených náklaďáků.

    Unikátní veletrh pod nekrytou oblohou s praktickou ukázkou soudobé techniky, byl zajímavý, pro vystavovatele, kterým to vyšlo zrovna na tropická vedra, ovšem asi náročný. „Připadáme si tu jak v Chorvatsku, moře však chybí,“ odposlechl jsem.  (št)

 

Foto: Jaroslav Štěpaník