Petr Rafaj:

ÚOHS vydal ke koronavirové krizi operativně zvláštní číslo infolistu

23.11.2020 15:40

    Již osmnáct let vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže své informační listy, které jsou věnovány konkrétním oblastem činnosti této významné instituce se sídlem v Brně. Podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje je vydávání zmíněných materiálů určeno zejména podnikatelům, právníkům, ekonomům, zadavatelům veřejných zakázek, ale samozřejmě i širší veřejnosti.

    Od roku 2002, kdy bylo vydáno první číslo informačního listu ÚOHS, vyšlo již několik desítek těchto materiálů. Uveďme jen namátkou některé z jejich názvů – Leniency program, ÚOHS a odbytová družstva, Soutěžní advokacie, Bid rigging, Soukromé prosazování soutěžního práva, Zemědělství a potravinářství, Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek.

    V uplynulých dnech vydal antimonopolní úřad operativně Informační list ÚOHS2/2020 s názvem Veřejná podpora v době koronavirové pandemie. Veřejná podpora hraje klíčovou úlohu při překonávání ekonomických následků koronavirové pandemie. “Evropská komise schválila tzv. dočasný rámec, na jehož základě je možno podpory poskytovat. Komise musí nicméně všechna opatření, která obsahují veřejnou podporu, nejprve schválit,” říká mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda. Dodává, že Evropská komise to po celou dobu pandemie činí ve velice krátkých termínech, zpravidla je opatření rozhodnuto během několika málo dnů. Běžně tato procedura trvá řadu měsíců. ÚOHS plní roli prostředníka, který nejprve radí poskytovatelům (většinou se jedná o ministerstva), jak připravit podmínky podpůrného opatření, a následně zasílá tzv. notifikaci podpůrného opatření do Bruselu a vyjednává s Evropskou komisí, aby byla podpora co nejrychleji schválena.

    Informační listy ÚOHS jsou vydávány v tištěné podobě a zároveň jsou všechny dostupné na webových stránkách antimonopolního úřadu (www.uohs.cz). Je velkou zásluhou především dvou posledních předsedů ÚOHS, Martina Peciny a Petra Rafaje, že během svého předsednictví dali “zelenou” vydávání informačních listů, které úspěšně plní svou osvětovou úlohu.

KRISTIÁN CHALUPA