Urologie má nového primáře - Petra Filipenského

    Nového primáře má urologické oddělení ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Stal se jím čtyřicetiletý MUDr. Petr Filipenský, Ph.D., který se svému oboru věnuje již 16 roků, publikoval  více než 30 svých odborných prací, přičemž na dalších více než 40 se podílel jako spoluautor.

    Petr Filipenský přebírá toto oddělení, patřící k vyhledávaným centrům operační uroonkologie a rozvíjejícím robotickou a počítačově asistovanou chirurgii, po primáři MUDr. Arne Rovným, Ph.D., jenž v srpnu tragicky  skonal. Nový primář je odhodlán stát se důstojným pokračovatelem tradic, které tam budovali zakladatel Karel Neuwirt a jeho následovníci Karel Uhlíř, František Vrubel, Miloš Strmiska, František Rovný a Arne Rovný. Po svých předchůdcích přebírá pracoviště, které se historicky věnovalo především léčbě urologických malignit. Původní nosný program uroonkologický rozšířilo o program komplexního řešení a léčby lithiázy.

    Ve své doktorandské dizertační práci se Filipenský zabýval limity radikální prostatektomie a novými možnostmi predikce průběhu onemocnění pomocí umělých neuronových sítí. Dále se věnuje problematice léčby pokročilého karcinomu prostaty. Karcinom prostaty, představující závažné riziko pro muže, je nejčastějším nádorem u dospělých mužů a druhou nejčastější příčinou jejich úmrtí na malingitu. Právě proto urologové doporučují pacientům starším 50 let každoroční testování odběrem vzorku krve na prostatický specifický antigen. U nemocných, kteří mají dědičnou zátěž karcinomem prostaty, dokonce již od 40. roku věku. Hladina prostatického specifického antigenu v krvi napomáhá odlišit zhoubné a nezhoubné onemocnění prostaty.

    Předmětem Filipenského zájmu je vedle konvenční otevřené radikální prostatektomie i miniinvazivní laparoskopická prostatektomie. Z celkového počtu více než 1200 operací prostaty pro rakovinu uskutečnil úspěšně přes 300 výkonů právě touto robotickou metodou, za jejíž největší výhody pokládá výrazně menší pooperační bolesti pacienta, rychlejší rekonvalescenci, o více než polovinu kratší hospitalizaci a dřívější návrat do práce. Uplatnění má i při operacích na ledvinách a horních močových cestách. Širšímu prosazení robotických výkonů brání v současné době především vyšší náklady.

    Zkušenosti sbíral Filipenský také v zahraničí. Pracovně byl opakovaně v USA – v New Jersey v Hackensack University Hospital, v New Yorku v Memorial Sloan Catering Cancer Center, v Los Angeles na University of California Irvine, v Miami a Denveru. Zajímal se hlavně o problematiku operační léčby karcinomu prostaty a miniinvazivní urologii. V USA dokonce zpopularizoval novou techniku anastomózy tzv. pokračujícím stehem při radikální prostatektomii, kterou jeho američtí kolegové od něho převzali a používají ji při tomto výkonu. Nyní tuto techniku  začala používat i skupina lékařů z Japonska.

    Filipenský je členem České společnosti robotické chirurgie, České urologické společnosti a Evropské urologické asociace. V současné době působí pedagogicky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity i na urologické klinice ve Fakultní nemocnici v Bohunicích, vedené prof. MUDr. Daliborem Pacíkem, CSc., kde se se věnuje pregraduální výuce studentů. Ordinuje rovněž v urologické ambulanci Polikliniky Nové Modřice.

BOHUMIL HLAVÁČEK