V Dukovanech připravují pátý elektrárenský blok

09.12.2013 10:30

    Kvůli zamýšlené přístavbě pátého výrobního energetického bloku Jaderné elektrárny Dukovany nechala společnost ČEZ zpracovat dokument s názvem Jakostní model povodí Jihlavy nad vodním dílem Dalešice.

    Tři roky vznikající dokument za vyčíslenou cenu pět milionů korun prokazuje, že řeka pátému bloku v cestě nestojí. Ukazuje vývoj řeky a povodí Jihlavy až po VD Dalešice, z něhož odebírá elektrárna vodu ke chlazení svých reaktorů. Chladicími věžemi odchází do ovzduší v podobě páry každou vteřinu půl kubíku vody přivedené z řeky.

    ČEZ předala tento dokument Krajskému úřadu Vysočiny, který může nyní naprosto přesně a cíleně rozhodovat o tom, co kde udělat, aby se jakost vody v povodí zlepšila. Už proto, aby podobně jako v Brněnské přehradě ubylo v létě v dalešické údolní nádrži vodního květu, tedy lidskému zdraví škodlivých sinic.Ty žijí zejména z fosfátů, které přivádějí do přehrady toky obsahující zbytky pracích a mycích prostředků. Sinicím chutnají také dusíkaté látky z výkalů zvířat i lidí přitékajících z obcí i farem. Kvůli nedostatku investic nejsou všude technicky dokonalé čistírny odpadních vod, u malých sídel či chatových oblastí chybějí ČOV vůbec.  (vž)