Vegetaci jihu Moravy sužuje sucho

22.02.2014 15:55

    Jihomoravští zemědělci mají nyní největší problémy s nedostatkem půdní vláhy. Letošní zima je neobvykle suchá. Na území kraje nepřinesla žádné významné sněhové či dešťové srážky. Příchod pouze minimální vláhy byl zemědělsky nevyužitelný pro přezimující vegetaci i pro doplnění malých zásob v půdě, a to jak v podzemních, tak i povrchových zdrojích vody.

    Šéf Agrární komory Jihomoravského kraje Václav Hlaváček pro BrnoŽurnál konkretizoval, že při nezvykle vysoké teplotě vzduchu s velkým odparem půdní vláhy strádají nedostatkem vody polní kultury i dřeviny. Je otázka, jak zasáhne do kritického stavu vegetace předjarní počasí – jestli ji spraví a zachrání, nebo naopak poničí. Pokud nepřijdou vydatné srážky, lze očekávat velmi problémové jaro. Je to obdoba stavu z roku 2012.

    Hlaváček dále informoval, že Agrární komora s Krajským úřadem v Brně a zemědělským výborem jihomoravského regionu připravují na 17. března 2014 odborný seminář k dopadům klimatické změny na provoz zemědělství v této oblasti.  Jejím cílem je zpracovat generel vodního hospodářství krajiny Jihomoravského kraje a také změny v oceňování bonity půd v oblasti, v řešení soustavy závlahového systému, v obnově současných melioračních zařízení a též v zaměření šlechtitelství na získání nových pěstitelských plodin odolnějších vůči suchu.  (vž)