V plánech do budoucna se počítá pouze se ziskovým hospodařením

Veletrhy patří k Brnu a Brno k veletrhům

27.02.2017 19:15

    Obrat převyšující miliardu korun, hrubý zisk 103,3 milionu, 40 veletrhů, 768 tisíc návštěvníků... To jsou nejdůležitější údaje, které zazněly na setkání novinářů s primátorem Statutárního města Brna Petrem Vokřálem, generálním ředitelem Veletrhů Brno Jiřím Kulišem a jeho spolupracovníky. Loňské hospodářské výsledky byly vynikající, čísla hovoří jasnou řečí. I když struktura veletržních akcí je v sudých a lichých letech odlišná (což se vždy projeví na hospodářském výsledku), společnost do budoucna plánuje pouze ziskové hospodaření.

    Rok 2016 je třeba považovat za důležitý i z dalšího důvodu. Byl totiž dokončen přechod vlastnictví společnosti od německého partnera na město Brno. „Škoda, že se to nepodařilo už dříve,“ konstatoval primátor Petr Vokřál. „Jsem přesvědčen, že veletrhy patří k Brnu a Brno k veletrhům. Ekonomické ukazatele mají stále zvyšující se tendence. Věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat.“

    Generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš často zdůrazňuje, že pokud se daří ekonomice, daří se i veletrhům. Tuto myšlenku zopakoval i na tiskové konferenci. „Loňský rok byl nejúspěšnějším od roku 2008. Hospodářský výsledek překonal ve všech parametrech plánované cíle,“ uvedl. „Určitě to posílí naše postavení a kredibilitu veletržního podnikání.“

    Vystavovatelé loni zaplnili 224 tisíc čtverečních metrů čisté výstavní plochy, hrubá využitá plocha činila téměř 600 tisíc metrů. Tiskový mluvčí Jiří Smetana uvedl pro bližší představu malé srovnání. Pokud by se všechny expozice měly vměstnat do jednoho jízdního pásu dálnice D1, zaplnily by ji od Brna až do Velkého Meziříčí. Veletrhy využilo ke své prezentaci 7 043 vystavovatelů. Více než třetina z nich byla ze zahraničí. V pavilonech a na výstavních plochách se kromě veletrhů uskutečnilo ještě dalších 45 akcí. Konferenční prostory si během roku pronajalo 220 klientů. Výstaviště hostilo kongresy, firemní, sportovní a kulturní akce.

    O většině veletrhů jsme v průběhu roku psali. Tedy jen stručně. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu se představilo 1 708 vystavovatelů z 34 zemí. Významná byla účast Číny jako partnerské země. Po Německu se stala druhou největší vystavovatelskou zemí. Dalším klíčovým projektem byl veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, který se postupně vypracoval mezi tři nejvýznamnější evropské veletrhy svého druhu. Zaplnil doslova celé výstaviště. Kromě vlastních veletrhů zde hostoval největší elektrotechnický veletrh střední Evropy Amper. Obnovila se i tradice kontraktačního veletrhu Zelený svět, stejně jako veletrhy vzdělávání Gaudeamus. Loňský Majáles přilákal více než 30 tisíc návštěvníků.

    Největším zákazníkem a odběratelem výstavářských služeb je i nadále dřívější majoritní vlastník – společnost Messe Düsseldorf. Tržby za výstavbu expozic v Německu loni dosáhly 144 milionů korun. Veletrhy Brno jsou tak největším vývozcem výstavářských služeb v České republice a jedním z největších dodavatelů výstavních expozic v Evropě. Díky tomu zaměstnávají desítky menších firem, přímo či nepřímo zde pracuje více než 1 500 lidí.

Osvědčené i zcela nové veletržní akce

    Letos – stejně jako v minulosti – bude nejdůležitější akcí na brněnském výstavišti Mezinárodní strojírenský veletrh. Partnerskou zemí se stane Indie s účastí více než 100 vystavovatelů z oblasti plastikářského a automobilového průmyslu, těžkého strojírenství, výroby oceli, automatizace a informačních technologií. Ve spolupráci s městem Brnem a dalšími partnery bude obnovena značka URBIS. Pracovníci Veletrhů Brno ji považují za důležitou platformu pro zástupce krajů, měst a obcí ke sdílení informací o možnostech financování rozvoje a evropských dotacích.

    Národní výstava hospodářských zvířat bude letos spojena s veletrhem ANIMAL TECH (nově představí zařízení a technologie pro chov zvířat), národní výstavou myslivosti a novým projektem NATUR EXPO. Na přelomu května a června se na výstaviště vrátí bezpečnostní veletrhy IDET a PYROS/ISET s nabídkou technologií pro armádu, policii a hasičský sbor.

    Významnou proměnou projde Festival sportu, tance a zábavy. „Je stále populárnější a zábavnější, láká především rodiny s dětmi,“ konstatuje obchodní ředitelka Dana Maria Staňková. „Dosavadní festivaly Dance Life Expo, In-Joy, You2ber Life a veletrh Sport Life chceme zastřešit novou značkou LIFE!“. Na počátek května je opět připraven Majáles. V plánu jsou i koncerty populárních zahraničních skupin Kiss, Placebo a Parov Stelar.

    V červnu bude na výstavišti zahájena Olympiáda dětí a mládeže ČR. Počítá se s účastí 4,5 tisíce lidí. V polovině července areál zaplní historické formule a motocykly. Oživí tradici závodů, které se ve veletržním areálu jezdily naposledy v šedesátých letech. U většiny výstavních akcí budeme, rádi se opět podělíme o zkušenosti.  (jbo)

 

Foto z tiskové konference: Marie Schmerková