Výstava v Technickém muzeu v Brně potrvá do 1. března 2013

Vidět s úsměvem

    V roce 1977 založil PhDr. Josef Smýkal Tyflopedickou poradnu v Brně. Dnes ji známe pod názvem Středisko rané péče. Abychom byli srozumitelnější, dodejme, že tyfloped je speciální pedagogický pracovník se zaměřením na zrakové postižení dětí. V současné době je u nás jako v jedné z mála zemí dostatek plně funkčních poradenských středisek pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých novorozenců, kojenců a batolat.

    Raná péče přináší rodinám pečujícím o dítě se zrakovým postižením do 4 let (s kombinovaným postižením do 7 let) spoustu služeb a programů. Široce se o nich hovořilo na vernisáži výstavy „Vidět s úsměvem“, která byla v pondělí 5. listopadu 2012 zpřístupněna v Technickém muzeu v Brně. Potrvá až do 1. března 2013. A byl to právě doktor Smýkal, který na vernisáži zavzpomínal, jak kdysi – před 35 lety – založili první československou poradnu v Brně, jak o sobotách a ve volných chvílích pomáhali postiženým dětem. Zdůraznil, že pro člověka je nejdůležitější první období života. Pomoci bychom mu měli co nejdříve po objevení zrakové poruchy. Dítěti s takovýmto postižením je třeba přibližovat svět a rozvíjet jeho další smysly, které mohou alespoň částečně nahradit zrak. Ze všeho nejdůležitější je láska rodičů a blízkých.

    Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky života. Právě v tomto období jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Pokud se v té době něco zanedbá, možnosti vývoje dítěte v určitých oblastech se mohou zcela uzavřít nebo extrémně snížit. Přestože mozek je schopen vytvářet nová nervová spojení po celý život, člověk se nejrychleji rozvíjí a nejlépe přizpůsobuje změnám právě v raném dětství.

    Na výstavě „Vidět s úsměvem“ jsou prezentovány archivní dokumenty a fotografie, předměty přibližující činnost Střediska rané péče a herní pomůcky poskytované rodičům, jimž se narodilo zrakově postižené dítě. Návštěvníci si mohou udělat představu o tom, jak práce střediska dětem ulehčuje život. Původní brněnská poradna postupně vyrostla do skutečného profesionálního formátu. A na vysoké úrovni je i její dlouhodobá spolupráce s Technickým muzeem v Brně.

    Příjemným zpestřením na vernisáži bylo i vystoupení mladé flétnistky Simony Němcové. U vystavených exponátů se široce diskutovalo, pamětníci vzpomínali na dávno zašlé časy a oceňovali péči, která je zrakově postiženým dětem věnována v současné době. Mgr. Petr Nekuža výstavu charakterizoval slovy „opravdu krásná a působivá“. Rozhodně doporučujeme, abyste se do expozice Kultura nevidomých přišli podívat.  (jbo)

 

Webové stránky Společnosti pro ranou péči najdete zde.