Příběhy odvahy a zrady v obrazech Zdenky Landové

Výsadkáři si připomínají své hrdiny

23.05.2017 11:40

    V Komunitním centru pro válečné veterány v Brně byly zpřístupněny dvě zajímavé výstavy: Hrdinové – příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové, a současně i výstava k 70. výročí vzniku našeho výsadkového vojska.

    Na vernisáž zavítal ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR Eduard Stehlík. Hovořil o atentátu na Reinharda Heydricha, o následcích této odvážné akce i osudech českých vlastenců bojujících proti německé okupaci. O vzniku prvních výsadkových útvarů v poválečném Československu se zmínil Jaroslav Foršt z brněnského Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše. Kořeny této tradice sahají až k hrdinským činům parašutistů za druhé světové války, následně je rozvíjely a neustále rozvíjejí nastupující generace výsadkářů a průzkumníků. Bez výsadkového vojska se žádná moderní armáda neobejde.

    Tento týden uplyne 75 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora a šéfa Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA) Reinharda Heydricha. Akci uskutečnili 27. května 1942 v Praze-Libni vojáci československé exilové armády rotmistři Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Vcelku známá historie. Na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava byl vyslán parašutistický výsadek z Velké Británie. Operaci pod krycím názvem Anthropoid organizovala zvláštní skupina zpravodajského odboru exilového Ministerstva národní obrany v Londýně.

    SS-Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich na následky atentátu po osmi dnech zemřel. V Čechách a na Moravě se rozpoutalo peklo. Nad celým územím protektorátu byl vyhlášen výjimečný stav: „Kdo osoby, které měly účast na spáchání atentátu, přechovává anebo jim poskytuje pomoc, anebo maje vědomost o jejich osobě nebo o jejich pobytu neučiní žádné oznámení, bude zastřelen se svou rodinou.“ Pomoc při uskutečnění nebezpečného plánu parašutistům nabídly desítky českých rodin. Za svoji odbojovou činnost většinou zaplatily životem. V červnu 1942 byly vypáleny obce Lidice a Ležáky. Parašutisté ze skupiny Anthropoid byli vyzrazeni. Spolu s dalšími výsadkáři podlehli 18. června 1942 přesile německých vojáků v pražském pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje.

    V souvislosti se současnou brněnskou výstavou je na místě malá vzpomínka. Když se v roce 1968 objevilo v novinových stáncích první číslo znovuobnoveného časopisu Junák, vzbudil zvláštní pozornost čtenářů kreslený seriál Operace Anthropoid, připravovaný malířkou Zdenkou Landovou. Historik Eduard Stehlík vzpomíná: „Na zeleném podkladu bylo rozmístěno dvanáct obrázků doplněných texty. Udivovaly jak historickou přesností, tak i věrností zobrazovaných postav. Už na první pohled bylo jasné, že autorka, jejíž rodina ve svém domě na jaře 1942 ukrývala velitele parašutistické skupiny Out Distance nadporučíka Adolfa Opálku, věnovala obrovské množství času nejen vlastní tvorbě, ale i shromažďování a studiu nezbytných podkladů. Příběh o hrdinství, statečnosti a nezlomnosti, který vytvořila, působil v tíživých dobách nastupující normalizace jako silná vzpruha a povzbuzení.“

    Obrázky Zdenky Landové zveřejňované v časopise Junák byly velice malé. Na brněnské výstavě je nyní máme možnost vidět ve velkém provedení a ve velmi dobré technické kvalitě. „Jsem pevně přesvědčen, že na návštěvníky výstavy zapůsobí stejně jako na nás, kteří jsme se k nim vraceli v nelehkých dobách, kdy Junák opět nesměl vycházet,“ dodává Eduard Stehlík.

    Výstava Hrdinové – příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové byla původně (v září 2013) připravena pro Památník v Lidicích. Až do konce července ji máme možnost vidět v Brně, na podzim se s největší pravděpodobností přesune do Kroměříže.  (jbo)

 

O Janu Kubišovi a skupině Anthropoid jsme v BrnoŽurnálu psali 18. 6. 2016:
Položili život pro druhé, pro svou vlast
 

 

Foto: Jaroslav Bobek