Život ve stínu šibenice

Výstava mapuje tragické osudy vlastenců v nedávné minulosti

12.07.2015 21:45

    Po Křížové chodbě Nové radnice se výstava Život ve stínu šibenice přesunula do prostor brněnského sídla Krajského úřadu. Jedinečnou a rozsáhlou expozici připravili Jan a Sabina Kratochvílovi s řadou spolupracovníků. Současně jsou autory rozsáhlé reprezentativní publikace, připomínající osudy mnoha vlastenců, kteří nasazovali životy za druhé světové války v boji proti nacismu, aby následně za komunistického režimu skončili ve věznicích či na popravištích. Tragické životní příběhy těch, kteří neváhali za svobodu položit to nejcennější – život, mohou dnešním mladým lidem připadat jako nepochopitelná absurdita. Tím spíš, by výstavu měli spatřit ti, kteří nedávnou historii osobně nezažili. Také však starší, kteří třeba už na mnohé zapomínají. Je dobře, že výstava velmi pečlivě a zajímavě připravená, bude hostovat ještě na dalších místech republiky, mj. i na Pražském hradě.

    Výstavu zahájil 9. července 2015 hejtman JUDr. Michal Hašek. Osobně přivítal pamětníky – aktivní účastníky odporu. Ocenil výstavu, která přibližuje i méně známé příběhy, a to nejen vojáků, ale i osob různého věku, povolání a zájmů.

    „Řada z nich se však dočkala pronásledování a persekuce od svých vlastních, stejnou řečí mluvících spoluobčanů,“ konstatoval. „Je nutné se z vlastní historie poučit.“ Zdůraznil potřebu zaměřit se na budoucnost a vyzval k ukončení půtek ve výkladech tragických etap našich moderních dějin. Informoval o projektu, který by k tomu měl přispět. Půjde o co nejkomplexnější zdokumentování události v rozmezí let 1938 až 1948. Garanty projektu budou pracovníci Vojenského historického ústavu, Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Pracovní název projektu realizovaného historiky a paměťovými institucemi, který podpoří Jihomoravský kraj vypsaným grantem: „Deset let, které změnily střední Evropu a jižní Moravu“.

    Lze říci, že nosný projekt by mohl být cenným příspěvkem k vyváženému, hlubšímu a objektivnímu pohledu na neblahé roky, bez jakékoliv ideologizace, jednostrannosti či ostrakizace. Tím i k lepšímu vzájemnému pochopení všech, jejichž životní osudy se v nešťastném desetiletí setkávaly, prolínaly, protínaly i střetávaly.

    Výstava „Ve stínu šibenice“ potrvá v budově Krajského úřadu na Žerotínově náměstí do 30. srpna 2015. Panely s podrobnými informacemi o odbojářích jsou umístěny v 1. poschodí. Menší, avšak velmi atraktivní část expozice, je ve 3. poschodí. Zde možno zhlédnout originální uniformy významných osobností (např. generála J. Kratochvíla či významného činovníka Junáka V. Fanderlíka), některé doklady, vyznamenání, osobní věci apod. (Knize vydané u příležitosti výstavy, budeme věnovat pozornost samostatným textem.)  (št)

 

Foto: Jaroslav Štěpaník