Mapa příběhů / Technické dědictví Moravy a Slezska

Výstava s bohatým doprovodným programem

10.11.2015 10:35

    Technické muzeum v Brně zpřístupnilo další zajímavou výstavu, tentokrát ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Ostrava. Má název „Mapa příběhů / Technické dědictví Moravy a Slezska“.

    Na vernisáži opakovaně zaznělo, že cílem výstavy je přispět k diskusi o hodnotách technického dědictví a jeho významu pro společnost. To se bezpochyby podařilo. Návštěvníci mají k dispozici přehled nejzajímavějších památek z textilního průmyslu, strojírenství, hutnictví, energetiky, dopravy a potravinářství z Brna, Ostravy, Olomouce, Přerova, Krnova, Frýdku-Místku a dalších míst. Vybrané objekty pocházejí z období mezi druhou polovinou 18. a koncem 20. století, z doby tzv. industrializace.

    „Výstava je ve skutečnosti dílčím výstupem z projektu NAKI (Národní a kulturní identita) – Industriální dědictví Moravy a Slezska,“ zdůrazňuje docent Miloš Matěj z Národního památkového ústavu v Ostravě. „Za vším, co tady vidíte, je skryta spousta let soustředěné práce mnoha odborníků a nadšenců.“ Většina z dochovaných objektů industriální povahy má značný význam pro příslušný region či území, některé dokonce najdeme i v seznamu chráněných kulturních památek. Je pochopitelné, že z kapacitních důvodů v muzeu vidíme jen část z toho, co by nám autoři výstavy mohli a chtěli ukázat.

    „Mapa příběhů“ je založena především na obrazovém materiálu, doprovodných textech a sbírkových předmětech z depozitáře Technického muzea Brno, ale i dalších regionálních muzeí. Samostatné místo je vyčleněno Brnu, jakožto významnému průmyslovému centru. Přímo na výstavě si lze prolistovat webové stránky a na dotykových obrazovkách vyhledat další informace k tématu. K dispozici jsou starší fotografie z fondu muzea, vydán byl i výpravný katalog s odbornými studiemi a mapou prezentovaných památek.

    V brněnském Technickém muzeu se už stalo dobrým zvykem, že součástí výstav bývá i bohatý doprovodný program. Ani tentokrát nebudou chybět zajímavé přednášky, komentované procházky či nejrůznější odborné či populárně vědecké prezentace.

    Dnes a denně jsme svědky toho, že některé významné objekty chátrají a zanikají. Vyžadují naši neustálou pozornost a péči. Jiné naopak stále žijí a nabízejí možnosti dalšího využití či uplatnění. Výstava „Mapa příběhů / Technické dědictví Moravy a Slezska“, kde se můžeme s mnoha zajímavými místy seznámit, potrvá do 31. března 2016.  (jbo)

Foto: Jaroslav Bobek

 

Docent Bohumír Smutný z Moravského zemského archivu v Brně na vernisáži pokřtil publikaci Michaely Ryškové a Petry Mertové „Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu“.

 

Mapa technických památek Moravy a Slezska je k dispozici na adrese:
https://mapy.npu.cz/flexviewers/indd

 

Archivní fotografie:

Vlevo: Uhelný důl Michal v Ostravě (1913–1915) – strojovna, stav 2015. (Foto Miloš Matěj, NPÚ.) – Vpravo: Pohled do tkalcovny ve vlnařské továrně Bratří Schoellerů, Brno, Cejl 48–50, čtyřicátá léta minulého století. (Sbírka Technického muzea v Brně.)