Vzniká Moravian Science Centrum Brno

18.10.2013 10:40

    Jihomoravský kraj koupil od Brněnských veletrhů a výstav pavilon D. Přestavuje jej na centrum popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu. Pavilon nese prozatímní pracovní název Moravian Centrum.

    První náměstek jihomoravského hejtmana Václav Božek informoval, že JMK vynaložil 600 milionů Kč na koupi pavilonu a jeho rekonstrukci hlavně z toho důvodu, že chce v tomto objektu zpřístupnit a zatraktivnit vědu a výzkum zájemcům a dále pak vytvořit podmínky pro růst počtu studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů na českých středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách. Na vzniku a provozu centra nejméně po dobu pěti let po jeho otevření se bude významně finančně podílet město Brno.

    Do provozu má jít toto centrum v prosinci 2014. V současnosti je bez střechy, protože odborníci nejprve změří zatížení jednotlivých částí haly a z toho stanoví potřebný střešní plášť. Dokončují také vlastní projekt budoucí expozice – kde bude co rozmístěno. Školáci v roli návštěvníků si pak budou moci ověřit v praxi učivo z fyziky, biologie apod., například jak funguje a co dokáže statický náboj nebo odstředivá síla. Mezi exponáty bude i velký model lidského srdce, kterým mají návštěvníci při jeho prohlížení doslova procházet.  (vž)

 


Ilustrační foto odkoupeného a na centrum předvádění vědy a výzkumu přestavovaného pavilonu D brněnského výstaviště.

Foto: archiv BVV


O zahájení provozu Moravian Science Centra jsme psali zde.