Martin Hovorka se stal viceprezidentem asociace EARAZA

Zachraňují ohrožené druhy živočichů

31.03.2017 09:15

    V roce 1994 vznikla Euroasijská regionální asociace zoo a akvárií (EARAZA). Založilo ji několik ruských zoologických zahrad. Postupně přibývaly další – ze Slovenska, České republiky, Polska a Izraele. Zájem projevuje i Čína. Asociace věnuje pozornost environmentálnímu vzdělávání, novým moderním expozicím, výchově a osvětě, řídí záchranné programy, chov vzácných, ohrožených a exotických zvířat. Brněnská zoo do ní vstoupila v roce 2001. Díky členství v EARAZA má lední medvědy, medvědy kamčatské, rosomáky, orla východního nebo manula.

    „Když jsme začínali, vešli se účastníci porady do jedné kanceláře. Dnes už to není možné, odborné konference musíme pořádat v hotelu.“ Tato slova pronesl ředitel zoo Martin Hovorka v květnu 2013 na konferenci EARAZA v Brně. Do hotelu Santon se tenkrát sjelo 170 účastníků ze sedmdesáti evropských zahrad. Pro Brno to bylo velké ocenění. Zaznělo mnoho pochvalných slov na adresu odborníků, kteří se na Mniší hoře starají o zvířata.

    Před nedávnem jsme zaznamenali další radostnou zprávu: ředitel Zoo Brno MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., byl zvolen viceprezidentem Euroasijské regionální asociace zoo a akvárií. „Mým úkolem bude propojit zoologické zahrady východu a západu. Zoo na západ od nás mají sofistikovanější přístup, zoo od nás na východ zase lepší chovatelské úspěchy,“ zdůraznil. Zvolení do této funkce lze bezesporu označit za prestižní záležitost, brněnská zoo získala značný vliv na desítky dalších zahrad. Asociace v současné době sdružuje 84 evropských zoo či akvárií z 15 zemí světa.

    Základem pro zlepšení podmínek v jednotlivých zoologických zahradách je podle nového viceprezidenta vzájemná komunikace mezi členy asociace. Martin Hovorka dostal na starost přípravu návrhu, který má nastínit, jak by zahrady mohly lépe spolupracovat a kam by měly do budoucna směřovat. Jeho zvolení viceprezidentem EARAZA bude mít dopad i na samotné vnímání města Brna, které se určitě dostane do většího povědomí v zahraničí.

Pomozte zachránit jeřáby a orly

    Zoologická zahrada Brno se úspěšně podílí na repatriačním programu jeřábů mandžuských (Grus japonensis). Podrobnější informace jsme přinesli 2. 7. 2015.

www.brnozurnal.cz/z-bloku-a-per/priroda-si-sama-neporadi-potrebuje-pomoc

    „Oslovili jsme i další evropské zoologické zahrady, aby se k projektu připojily. Zájem projevily například Zoopark Chomutov, Zoo Olomouc a nizozemská Zoo Veldhoven. Stávající program se díky tomu rozšířil o druhý druh, a sice jeřába daurského,“ vysvětluje Martin Hovorka.

    Zoo Brno loni odvezla na ruský Dálný východ celkem šest vajec, z nichž se vylíhlo pět mláďat (čtyři jeřábi mandžuští a jeden daurský). Zanedlouho už budou vypuštěni do volné přírody.

    Od roku 2004 se zoo podílí také na rozsáhlém mezinárodním programu na záchranu orla východního (Heliaeetus pelagicus). Domovem tohoto dravce je Kamčatský poloostrov, proto se mu též říká orel kamčatský. Nositelem programu je Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad a akvárií. Kromě chovu a úspěšného rozmnožování těchto ptáků se bude zoo aktivně podílet i na vybudování reintrodukčního centra v oblasti řeky Amur. Jen pro bližší vysvětlení – reintrodukcí se rozumí pokus o vysazení určitého druhu do oblasti, která bývala součástí historického areálu. Daný druh tam však byl vyhuben, popřípadě samovolně vyhynul.

    Ochrana přírody má mnoho podob, zoologické zahrady v ní hrají nezastupitelnou úlohu. Některé ohrožené živočichy odchovávají ve svých vlastních prostorách (tzv. ochrana ex-situ), jiné pomáhají chránit přímo v místě jejich přirozeného výskytu (tzv. ochrana in-situ). Neméně významná je i vzdělávací a osvětová činnost, jíž se zoo dlouhodobě věnují. Všechno pochopitelně stojí peníze, nic není zadarmo. Proto – máte-li možnost – přispějte i vy. I malá částka může být velkou pomocí.  (jbo)


VEŘEJNÉ SBÍRKY:

Zachraň jeřába mandžuského – číslo účtu 276543495/0300
Zachraň orla východního – číslo účtu 276543794/0300

PŘISPÍVAT LZE I NA PROJEKTY:

Kura Kura – želvy v ohrožení – číslo účtu 267825941/0300
Pomoc chovu ohrožených druhů zvířat – číslo účtu 256993800/0300

 

 

Orel východní bývá též označován jako orel kamčatský, bělokřídlý nebo Stellerův.
(Foto: archiv Zoo Brno)