Zajímavé setkání s absolventy pedagogického studia a jejich prací

19.1.2015 22:05

   Ve čtvrtek 15. ledna 2015 se na čtyři dny otevřely brány mezinárodních turistických veletrhů v Brně – Go a Regiontour, kterých se zúčastnili vystavovatelé z více než 20 zemí. Letos bylo pamatováno v mnohém na země s příhraničními oblastmi, ale nechyběla také partnerská města Brna. Součástí veletrhů bylo mnoho doprovodných programů, které již tradičně obsahují, mimo jiné, i odborné soutěže pro středoškoláky.

    Již na samém počátku těchto veletrhů bylo zahájeno třídenní mezinárodní mistrovství mladých kuchařů, cukrářů a číšníků, nazvané „GASTRO JUNIOR BRNO 2015 – BIDVEST CUP,“ pořádané pod záštitou ministra školství Marcela Chládka, senátora Stanislava Juránka, brněnského primátora Petra Vokřála a prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů ČR Miroslava Kubece. Zúčastnilo se celkově 42 českých středních odborných škol a spoluúčastnily se i některé jejich partnerské odborné školy ze Slovenska. Šlo již v pořadí o 21. ročník odborných soutěží tohoto typu. Do soutěží se zapojilo 28 soutěžících z oboru kuchař, 26 v oboru cukrář a 26 v oboru číšník s věkovou hranicí do 23 let. Soutěže uspořádala již tradičně Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, pod odbornou garancí Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Asociace číšníků ČR. Generálním partnerem soutěží se stala společnost BIDVEST Czech Republic a hlavními partnery byly Intergast, a.s., spolu s Českou centrálou cestovního ruchu – Czech Tourism. Mediálními partnery byly Rádio krokodýl, Free rádio, Gastro & Report, T&M Creative, C.O.T. media, Fany Info, Gastro & hotel profi revue a Svět obchodu.

    Je vždy sympatické na těchto veletrzích potkávat také celou řadu absolventů pedagogického studia z PdF MU, ať již z oboru pro „mistry“ anebo z oboru pro učitele odborných předmětů, což jsou obory náročné na úspěšné studium, ale přesto velmi žádané. Mnozí absolventi tohoto pedagogického studia se totiž aktivně podílejí na prezentacích svých středních odborných škol, ale i na organizaci odborných soutěží středoškoláků, které bývají součástí doprovodných programů veletrhů.

    Při letošním mezinárodním mistrovství mladých kuchařů, cukrářů a číšníků v rozsáhlé expozici pavilonu P, v níž soutěže probíhaly, jsme se tak mohli například setkat s Mgr. Radkem Bušinou, předsedou Asociace číšníků ČR, který pracoval v odborných porotách, nebo s Bc. Evou Bílou, která skvěle moderovala zahajovací ceremoniál, průběh i vyhodnocení soutěží, zatímco mezi hosty pozorně naslouchal Ing. Ivan Halavín, který se zúčastnil v rámci týmu projektu Jihomoravského kraje – České ručičky. S těmito a mnohými dalšími kolegyněmi a kolegy jsme před lety společně prožívali, každý ze svého úhlu pohledu, výuku „mých předmětů“, počínaje Základy pedagogiky, přes Metodiku úvodu do světa práce, různé didaktiky, až k Inženýrské pedagogice a samozřejmě také průběh úspěšných státních závěrečných zkoušek pedagogického studia.

    Je proto vždy radostné se s nimi i nadále setkávat, zvláště pak při jejich pedagogické práci.

KAREL OURODA

 

Vlevo: Odborná porota při hodnocení výcviku. – Vpravo: Studentka připravuje soutěžní práce.

Foto: autor