Zajímavý čínsko-český projekt s využitím ve vzdělávání se představil v Brně

02.10.2015 15:25

    Na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se konal v Brně ve dnech 14.–18. září 2015, se představil veřejnosti také zajímavý edukační projekt společnosti Indota s.r.o. V expozici, která tento projekt představovala, nás přivítal pan Petr Mihók, který nám k němu sdělil celou řadu zajímavých a významných informací, z nichž vyjímáme:

    Indota s.r.o. je společným podnikem, který vznikl ve spolupráci firmy NWT a.s. působící ve Zlíně a čínské firmy Hebei Haijie Modern Educational Equipment Co.,Ltd. Pro zajímavost, čínská firma působí v rámci Statku čínsko-československého přátelství v provincii Hebei (okrese Cangzhou). Společný projekt byl původně založen s kapitálovou účastí 51 : 49 %. Do budoucna se však počítá ještě s určitými změnami v tomto podílu obou zúčastněných stran. Název INDOTA také dostalo ucelené řešení s využitím ve vzdělávání, konferenční a prezentační činnosti. Cílem jeho autorů bylo realizovat cenově příznivou a pro uživatele nenáročnou nabídku moderní a flexibilní edukační a prezentační technologie – interaktivních tabulí s příslušenstvím, kterých mohou využít nejen školy, ale i firmy ve vzdělávání svých zaměstnanců nebo při schůzích, konferencích a prezentacích různých druhů. Navíc, výrobce a distributor jsou schopni vyjít vstříc zákazníkům v požadavcích na přizpůsobení technologie konkrétním specifickým potřebám uživatelů.

    Veškerá výroba této moderní edukační a prezentační technologie, která až doposud sídlila v Číně, přejde v dohledné době do Zlína, což by mělo mít kladný vliv na pořizovací cenu, která se snaží být nižší ve srovnání s nabídkou konkurence.

    Jak doplnil generální ředitel společnosti Indota pan Jirsák, jde v současné době navíc zatím o jeden z mála joint-venture projektů mezi Čínou a Českou republikou realizovaných v naší zemi při spolupráci, která byla zahájena v rámci strategie 16 + 1, což je rámec nabídnutý v nedávné době Čínou pro země střední a východní Evropy.

    Naše podrobnější zkoumání představované technologie ukázalo, že nejde jen o interaktivní tabuli samotnou, ale jedná se o sestavu pěti základních modulů. Najdeme mezi nimi mobilní skříňku sloužící k ukládání a nabíjení akumulátorů v tabletech a noteboocích, dále také dataprojektor, počítač pro lektora, zamykatelný čipovou kartou, což může být například vhodné k znepřístupnění počítače v průběhu školních přestávek, výklopný vizualizér, který rozšiřuje možnosti prostorového snímání oproti někdejším zpětným projektorům. To vše je optimalizováno do vhodných rozměrů a designové úpravy, která opticky i funkčně pomáhá k přiměřené integraci této technologie v učebně.

    Díky spolupráci s firmou Microsoft je pro práci na interaktivní tabuli výhodně používán všeobecně uživatelsky známý a osvědčený software, jako OS Windows, balíček Office včetně programů jako je Word, Excel nebo PowerPoint, se samozřejmou možností přístupu na internet.

    Dá se předpokládat, že učitelé základních a středních škol by mohli uvítat známé a lehce zvládnutelné softwarové vybavení, možnost pružného přestavení jednotlivých pracovišť pro žáky do potřebné sestavy dle formy výuky i mnoho dalších předností této technologie. Své uplatnění může nepochybně najít projekt interaktivních tabulí INDOTA také na akademické půdě, tedy při výuce, vědecké činnosti, zpracování a řízení projektů a různých prezentacích na školách vysokých.

KAREL OURODA