Zápas ichtyosaurů aneb Pravěk štětcem Zdeňka Buriana

09.10.2015 07:40

    Název „Zápas ichtyosaurů aneb Pravěk štětcem Zdeňka Buriana“ má výstava vybraných obrazů ze života na Zemi v pravěku. Ze svých sbírek ji sestavilo a otevřelo Moravské zemské muzeum v pavilonu Anthropos v parku v Brně-Pisárkách. Mimo pondělky tam potrvá až do 19. 8. 2017.

    Návštěvníky zavádí do doby hodně před výskytem pravěkých lidí, kdy vznikaly na Zemi, pomalu se rozvíjely a zase nenávratně zanikaly různé podoby života. Paleontologům to prozrazují zkamenělé pozůstatky rostlin a živočichů. Burianovy obrazové rekonstrukce vracejí tento ztracený život zpět na svět. Autor patří k nejvýznamnějším  zobrazovatelům možného vzhledu krajiny této dávné doby. Jeho výstava představuje kolekci asi 50 obrazových originálů, které jsou nezřídka jako reprodukce ve slavném díle Velká kniha o pravěku z r. 1983. Obrazy provázejí vzácné ukázky originálů zkamenělin, které sloužily umělci jako předloha.

    Návštěvník má příležitost nahlédnout do pestrobarevného života v prvohorním moři, které se hemžilo trilobity, medúzami, ostnokožci nebo pancířnatými rybami. Ptakoještěři, bojující plesiosaurus s mesosaurem, hrozivě působící tarbosaurus přibližují diváky v brněnském pavionu Anthropos do druhohor. Obrovský pták gastornis nebo rozčilení chobotnatci jim znázorňují období třetihor.

    Doprovodné texty slouží zájemcům o nejnovější poznatky, které se od času Burianovy tvorby posunuly a sdělují novější pohledy vědců na podobu vyhynulých živočichů. Moravské zemské muzeum pečuje ve svých depozitářích o největší sbírku Burianových děl. Čítá přes 200 olejů a kvašů s velkým množství kreseb a studií.  (vž)

 

Foto: Petr Michl