Zastupitelé Brna se rozhodli pro nádraží u řeky

28.02.2018 08:55

    Zastupitelé města Brna učinili historické rozhodnutí, když po 90 letech planého dohadování se usnesli, že stavba nového hlavního vlakového nádraží (což je malá součást přestavby Železničního uzlu Brno) se uskuteční v poloze u řeky. Tedy v místech dnešního dolního nádraží za Ústředním autobusovým nádražím Zvonařka, dříve nazývané v odsunuté poloze. A to s podmínkou, že brněnský primátor a jeho první náměstek jsou pověřeni dojednat s ministrem dopravy ČR a jemu podřízenými organizacemi přípravu a financování stavby brněnského severojižního kolejového diametru, tedy lehké železnice, pod středem Brna vedené v podzemí.

    "Diametr bude kolejová spojka mezi železničními tratěmi v majetku státu, tedy stát by měl stavbu spojky financovat. A bylo by škoda nevyužít příležitost, aby stát hradil obě akce společně," poradil Brňanům ministr dopravy ČR Dan Ťok. Zastávky této podzemní trati mezi zřejmě Řečkovicemi a Královým Polem do Komárova mohou být např. v ulicích Šumavská, Moravské náměstí, náměstí Svobody, Brno-střed (což bude dosavadní brněnské hlavní vlakové nádraží), dále pak nové vlakové a autobusové nádraží atd. S lehkým metrem se v Brně počítalo už ve 20. a 30. letech minulého století.

    Zastupitelé za KSČM a ODS žádali, aby centrální úřady v Praze a Bruselu dostaly z Brna konečně jednoznačné, silné a nezpochybnitelné stanovisko o tom, kde chce Brno mít své nádraží. Podařilo se to jen zčásti s podmínkou startu společné přípravy kolejového diametru, který pomůže řešit váznoucí přepravu masy lidí mezi severem a jihem Brna. Stavbu tohoto diametru schválili zastupitelé v Brně již v r. 1939, avšak její rozjezd v terénu zhatila válka. V současném období momentální hospodářské konjunktury je nejlepší doba k nastartování dlouhodobého procesu přestavby Železničního uzlu Brno, tedy průtahu dvou mezinárodních železničních koridorů územím města od Řečkovic po Modřice a s novým směrovým výjezdem směrem na Přerov, včetně tratí budoucí vysokorychlostní železnice.

    Dosavadní hlavní vlakové nádraží v Brně i městská hromadná doprava před ním jsou na hranici svých přepravních možností. Zelení aktivisté a jejich zastupitelé nevěří, že budoucí městská hromadná doprava a nová trolejbusová trať v nové městské třídě Jižního centra dobře obslouží cestující chystaného vlakového nádraží u řeky. Tam mají vzniknout i nové byty pro přibližně 15 000 lidí. Zatupitelé hnutí Žít Brno prohlásili, že když neprošel jejich pozměňující návrh, podřídí se většinovému rozhodnutí. Zelení a Žít Brno žádali stavbu nového vlakového nádraží v centru Brně v poloze pod Petrovem, která není projektově natolik připravena jako varianta U řeky, jejíž stavba může začít v terénu k r. 2020. Na stavbu pod Petrovem nejdříve od r. 2026 by zřejmě už nezůstaly peníze z fondů EU a dílo by se muselo spolehnout na české finanční zdroje. Nádraží u řeky má zajištěné financování a bude se dělat takřka na zelené louce s převedením jen nákladní přepravy na hlavní nádraží. Naopak nádraží Petrov mělo vzniknout podél ulice Nové sady u budovy tzv. Malé Ameriky. Toto dílo by vyvolalo nejméně na 10 let rozsáhlé stavební uzávěry ve středu Brna. Tedy vlaky by končily svoji jízdu na nádražích na předměstích Brna, do centra by se dojíždělo autobusy. Na staveništi pod sjezdem z Husovy ulice by se dělalo několik podzemních pater nového nádraží, severojižního diametru a vysokorychlostních tratí s příjezdem tunely pod středem města a pod kopcem Petrovem od severu na nové nádraží v místech dnešního 5. a 6. nástupiště.

    Komunističtí zastupitelé požadovali vyjádřit čistý, silný hlas Brna pro nové nádraží u řeky bez podmínek, nebezpečných kompromisů a vytáček. Přípravu severojižního kolejového diametru skrz Brno jako přívěsku řešení problematiky nádraží považují za riziko, do kterého se mohou vlámat, třeba soudními spory, nepřející politické strany, zejména zelení aktivisté s jiným názorem na řešení. Zejména od veřejnosti zazněla v diskusi spousta nepravdivých, mylných a zavádějících tvrzení ve prospěch varianty Pod Petrovem.

    Předseda klubu zastupitelů města Brna za KSČM a šéf organizace brněnských komunistů Martin Říha uvedl: "Z našeho hlediska je výsledek dobrý jen napůl. Schválená varianta nádraží Ac, tedy v poloze u řeky, je s podmínkou souběžně pracovat na přípravě severojižního kolejového diametru. Každá podmínka může být podnět k novým překážkám. Máme proto obavu, aby se nádraží vůbec realizovalo. Je to riziko!"  (vž)