Nově značená cyklotrasa EuroVelo 9 byla slavnostně otevřena

Zažít kraj vína a památek na kole

23.05.2013 18:10

    Hned v úvodu nutno předeslat, že počasí se celkem vydařilo. Občasný májový deštík a noční bouřka naštěstí program nikterak nenarušily. Přijali jsme pozvání na slavnostní otevření nově značené trasy EuroVelo 9. Zájemci o cyklistiku z České republiky a Rakouska se sjeli do Moravského krasu, na start slavnostní cyklojízdy Týden na kole. Vyrazili směrem od Punkevních jeskyní přes Brno, Židlochovice, Mikulov, Valtice a Vídeň až do Badenu. „Cestou se potkáme se starosty a zástupci místních organizací. Vezeme s sebou téměř metrový klíč, na který budeme sbírat podpisy a přání nově otevřené trase,“ říká Eva Kvapilová z Nadace Partnerství, která cyklojízdu zorganizovala v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole.

    Cyklotrasa EuroVelo 9 vede na jižní Moravě z velké části po stejné trase jako Cyklistická stezka Brno–Vídeň. Díky dotacím z Evropské unie bylo dobudováno několik nebezpečných úseků určených pouze pro bezmotorovou dopravu. „Společně s partnery z kraje, Centrály cestovního ruchu jižní Moravy a Weinviertel Tourismus se podařilo vybudovat nové odpočívky pro cyklisty, vydat vícejazyčnou brožuru o EuroVelo 13 / Stezce železné opony a navrhnout vedení této přeshraniční trasy,“ dodává Eva Kvapilová.

Posezení pod ořešákem

    V Jáňově dvoře jsme skupinu cyklistů nezastihli, ujeli nám doslova před nosem. I přesto jsme se tam velice rádi zastavili. Ekofarma se nachází v romantické vinařské vesničce Nový Přerov, kousek od hranice s Rakouskem. Rozlehlé stavení s historickou tváří je příjemnou zastávkou pro putující turisty. Majitel usedlosti Petr Kosmák nám vyprávěl, jak tento původní chorvatský statek s manželkou opravovali. Tenkrát neměli ani tušení, že cykloturistika se ve zdejší oblasti rozvine takovým tempem. Kromě ubytování v několika pokojích jsou schopni poskytnout i další služby – půjčují kola, prostor za statkem přetvořili v malý kemp, vyrábějí jablečný mošt, kozí sýry a jehněčí maso. „Jáňův dvůr je místo na konci světa, kde vás ráno probudí zvony kostela, mečení kozy nebo nic – budete tvrdě spát po příjemném večeru či noci ve vinném sklípku,“ směje se Petr Kosmák. V nabídce pro turisty jsou i stezička pohody, vinohradnický špacír, jízda bryčkou nebo už zmíněný vinný sklípek. Zájemci se mohou projet na koni mezi vinohrady a vinnými sklepy, zažít malebné výhledy do moravské i rakouské krajiny.

    Poseděli jsme v zahrádce pod ořešákem, pohráli si se zvířaty v zookoutku, ochutnali lahodný mošt a vydali se na další úsek nově otevřené cyklotrasy…

Významná kulturní památka

    Se skupinou cyklistů se potkáváme až v Mikulově, na západním svahu Kozího hrádku. Na 19 180 čtverečních metrech se zde rozkládá židovský hřbitov z druhé poloviny 15. století. Svou rozlohou patří k největším u nás – napočítáte zde více než 4 000 hrobů. Nejcennější a zároveň nejnavštěvovanější částí je rabínský vršek s náhrobky mikulovských a moravských zemských rabínů. Po prohlídce obřadní síně postavené v roce 1898 rakouským architektem Maxem Fleischerem se vydáváme na prohlídku rozsáhlého hřbitovního areálu a připomínáme si jména významných lidí, kteří jsou zde pochováni. Mikulovský hřbitov je chráněn jako významná kulturní památka. Židé ho pokládají za svaté místo a usilují, aby se tady opět pohřbívalo.

    Židé přicházeli do Mikulova hromadně v polovině 14. století, kdy byli vyhnáni z královských měst Znojma a Brna. Původně to byli nevolníci, kteří však časem získali různá privilegia a začali se věnovat převážně obchodu. V dalším období Mikulov prodělal mnoho imigračních vln Židů z celé Evropy. Postupně se stal největší židovskou obcí na Moravě, ale současně i příkladem náboženské tolerance, jaký neměl v jiných místech obdoby. V 17.–18. století Židé tvořili polovinu zdejších obyvatel. Nová železnice z Vídně do Brna nepřinesla městu nic dobrého. Trať vede přes Břeclav, což pro Mikulov znamenalo spíše hospodářský úpadek. Po vydání tolerančního patentu se obyvatelstvo postupně vracelo do Brna a Vídně, židovská obec se vylidňovala. Definitivní konec pak znamenala druhá světová válka. Mikulov patřil do Sudet, zdejší Židé se vystěhovali do zahraničí či do vnitrozemí. V současné době v Mikulově nežije jediný obyvatel, který by se hlásil k židovství.

Víno napříč staletími

    Než se cyklisté potkají se starostou na mikulovském náměstí, zbývá jim ještě chvilka volného času. Krátce se proto zastavili na výstavě Víno napříč staletími. A udělali moc dobře. Tato nejrozsáhlejší stálá vinařská výstava představuje historii vinohradnictví a vinařství na našem území v evropských souvislostech. Je jedinečná svým obsahem i výtvarným zpracováním. V donedávna nepřístupných prostorách bývalých zámeckých koníren ji připravila Praga Mystica, s.r.o., ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, za podpory Jihomoravského kraje a Vinařského fondu.

    Jak známo, historie vína sahá až do pravěku. Expozice návštěvníky zavádí do období starého Egypta, umožní jim navštívit románský sklep, gotickou kapli či barokní divadlo. K dispozici jsou bohatě obrazově zpracované dobové informace a filmové projekce, které zábavnou formou přibližují rozmach vinohradnictví a vinařství v jednotlivých historických obdobích. Už ve středověku – i navzdory nižší vzdělanosti – vznikala všude v Evropě vína jedinečné kvality. Rozvoj moravského vinařství za vlády posledních přemyslovských králů dokládá i nejstarší text viničního řádu a horenského práva z roku 1281. Významný rozkvět našeho vinařství pak započal zejména za vlády císaře Karla IV. Naši předkové to prostě uměli…

Evropská síť cyklotras

    Mezinárodní síť EuroVelo propojuje všechny země Evropy. Čtrnáct dálkových cyklistických tras měří více než 70 tisíc kilometrů. V průběhu 15 let se za podpory Evropské unie a ve spolupráci s mnoha národními partnery (včetně české Nadace Partnerství) podařilo navrhnout vedení jednotlivých tras a velkou část z nich i vyznačit. Dobrým příkladem je sousední Rakousko, ale i Dánko či pomezí Beneluxu. V poslední době vzniklo hodně nových cyklostezek. Není divu – celkový roční přínos cykloturistiky v Evropské unii činí 54 miliard eur. Nehledě k tomu, že cykloturistika vytváří velké množství nových pracovních míst.

    V České republice máme přibližně 44 tisíc kilometrů značených cyklotras. Jejich kvalita je však velice rozdílná, hlavně pokud jde o komfort a navazující služby. Všechny dálkové trasy budou opatřeny čísly, popřípadě i názvem a logem. Trasa EuroVelo 9, na níž se právě nacházíme, měří 1 930 kilometrů. Vede z polského Gdaňsku až do chorvatské Puly. Střední Evropou, tedy i přes naše území, vedou ještě trasy EuroVelo 4 (z francouzského města Roscoff do ukrajinského Kyjeva), EuroVelo 7 označovaná jako Sluneční trasa (z norského mysu Nordkapp na Maltu) a EuroVelo 13, pro kterou se vžilo označení Stezka železné opony (spojuje Barentsovo a Černé moře).

Spolu se starostou míříme do Valtic

    Na náměstí v Mikulově nás už netrpělivě očekává starosta Rostislav Koštial. Je také cyklistou a společně s několika studenty Gymnázia Mikulov nás doprovodí do Valtic. V Mikulově se cyklistům velice líbilo. Někteří z nich sem přijeli poprvé. Na procházku městem a následné přátelské popovídání ve vinném sklepě určitě hned tak nezapomenou. Vinařství Galant, které navštívili, za sebou nemá staletou tradici, vzniklo teprve v roce 2004. Právě proto se snaží od samého počátku produkovat vína nejvyšší kvality. Specializuje se na bílá vína, čemuž odpovídá osazení vinic bílými odrůdami, hlavně Ryzlinkem vlašským, Ryzlinkem rýnským, Sauvignonem, Muškátem moravským, Pálavou a dalšími. Vinařství využívá více než 30 hektarů viničních tratí v nejlepších pálavských lokalitách. Osobně jsem při ochutnávce dal přednost muškátu…

    Ve Valticích, v Bylinkové zahradě Tiree Chmelar v těsném sousedství zámku, je dnes obzvlášť živo. Starosta Ing. Pavel Trojan a zahradní architekt Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.,  jsou připraveni odpovědět na všechny zvídavé otázky cyklistů. Město s bohatou historií, ověnčené památkami zapsanými v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, si letos připomíná 820 let od první písemné zmínky. Téměř 600 let bylo sídelním městem Lichtenštejnů. Přiznám se, že o Bylinkové zahradě v těsném sousedství zámku jsem dosud neměl ani tušení. Byla vybudována v roce 2004. Je to vskutku unikátní objekt s tematickými záhony bylin, informačním programem, odpočinkovou částí, sadem, skleníkem a prodejnou bylin. Najdete zde téměř 350 druhů bylinek. „Místní důchodkyně zahradu milují, vžily se v nejlepším slova smyslu do rolí babek kořenářek,“ chlubí se inženýr Krejčiřík. Oceňuje spolupráci s památkáři, vedením města i se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity, kde sám působí jako pedagog v Ústavu biotechniky zeleně. Objekt je součástí projektu „Přírodní zahrada bez hranic“ dotovaného z prostředků Evropské unie. Bylinkovou zahradu Tiree Chmelar rozhodně doporučuji navštívit. A je zcela jedno, jestli do Valtic přijedete na kole nebo autem…

    Byly to dva velice příjemné dny. Loučíme se s cyklisty i s projektovou manažerkou Monikou Hlávkovou z Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, která nás po celou dobu doprovázela. Cyklisté pokračují přes Poysdorf, Wolkersdorf a Vídeň až do Badenu. Zažili jsme kraj vína a památek na kole, tentokrát na cyklotrase EuroVelo 9. Příště se možná potkáme někde jinde. Určitě by měli přijet ti, kteří se chtějí o cyklistice a cyklotrasách dozvědět něco nového. Je to úžasná příležitost k navázání nových přátelství, k poznávání dosud neznámých památek, lidí a krajů.

    Někdy určitě na shledanou…

JAROSLAV BOBEK

Foto: Jan Martof