Židé v diaspoře

25.10.2017 18:20

    V Křížové chodbě brněnské Nové radnice se konala 24. října vernisáž výstavy fotografií Židé v diaspoře, která potrvá do 16. listopadu. Jejich autorem je Jindřich Buxbaum, žák věhlasného fotografa Jindřicha Štreita, který se zahájení výstavy také zúčastnil.

    Série černobílých snímků je propojena vysvětlujícími texty Dr. Daniela Soukupa z Olomoucké univerzity; odvolávají se na tradiční literaturu zvýrazňující historické kořeny judaismu s jeho bohatou tradicí komentářů, ale též legend. Dokumentují celý průběh života, od kolébky až po pohřeb – obřízku, oslavu šabatu, výuku náboženství, slavnost bar micva, svátky Purim či Chanuka, svatbu i poslední rozloučení. Část výstavy je věnována také genocidě Židů; připomínají ji snímky z Osvětimi i několik portrétů přeživších. 

    Autor předmluvy knihy, která vychází současně s výstavou, Dr. Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, v ní píše vzkaz, „že navzdory vyhlazení dvou třetin židovského národa „am Jisrael chaj“ – židovský národ žije – je výpovědí Buxbaumových snímků. Stojí za každým jím zachyceným úsměvem, modlitbou, očima těch, kteří přežili a nikdy nezapomenou.“

    Procházka výstavou dává nahlédnout do prostředí současné autentické židovské komunity především v Čechách a na Moravě, ale též na východ a západ od nás, na Ukrajině a v Anglii.

ERIKA BEZDÍČKOVÁ