Mladí designéři z VUT opět vystavují v Technickém muzeu v Brně

Získávají úspěchy doma i v zahraničí

28.06.2016 19:45

    Historie výuky designu na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně má hluboké kořeny. Museli bychom se vrátit až k legendární Baťově Škole umění ve Zlíně v letech 1939–1944 a připomenout takové osobnosti, jakými byli Vincenc Makovský, jeho žák Zdeněk Kovář a další. Makovský po válce působil také jako profesor modelování na architektuře a pozemním stavitelství (dnes Fakulta architektury VUT Brno). Na středoškolském stupni se design v širokém slova smyslu vyučoval už od roku 1924, od založení známé „šuřky“ – Školy uměleckých řemesel.

    V roce 1991 vznikl na Ústavu konstruování VUT Odbor průmyslového designu v čele s vedoucím Ing. arch. Milošem Klímou, CSc. Postupně se rozběhl pětiletý magisterský program „Průmyslový design“, později přejmenovaný na „Průmyslový design ve strojírenství / Industrial design“. Po dobu 18 let odbor vedl doc. Ing. arch. Jan Rajlich, od září 2014 je v jeho čele doc. akad. sochař Ladislav Křenek, ArtD. Studium absolvovalo 300 mladých designérů, letošní státní zkoušky byly už dvacáté.

    Studenti designu Ústavu konstruování FSI VUT si přivezli více než 100 významných ocenění z různých designérských soutěží u nás i v zahraničí. Třikrát získali Red Dot Design Award. Před pěti lety byla brněnská škola designu představena na výstavě u příležitosti světového kongresu IDA (International Design Aliance).

    V Technickém muzeu v Brně byla v pondělí 27. června zpřístupněna výstava diplomových prací studentů průmyslového designu. Má název HOMO DESIGNUS a je už třináctá v pořadí. Své designérské vizualizace a modely na ní představuje 24 diplomantů. Nabídka toho, co mladí designéři dovedou, je skutečně široká. Jen namátkou – vidíme zde podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu, tramvaj, elektrickou lokomotivu, obytný modul, lampu pouličního osvětlení se solárním napájením, ale také rekreační plavidlo, panoramatický zubní rentgen, stroj na výrobu točené zmrzliny, malotraktor, vysokozdvižný vozík, remorkér… Čerstvý absolvent Dominik Tomčík, dnes už inženýr, navrhl autonomní zemědělský kombajn. Jeho model vzbudil mimořádný zájem. Prorektorka VUT doc. Mgr. Irena Armutidisová předala mladému designérovi věcný dárek.

    Na letošní výstavě, stejně jako na všech předchozích, si můžete prohlédnout jednak sumarizační postery zobrazující vizualizace a hlavní pohledy (designérské, ergonomické a technické), a jednak designérské funkční modely v odpovídajícím měřítku. Nechybí ani tradiční katalog. Výstava HOMO DESIGNUS potrvá do 30. září 2016. Letos je součástí 2. mezinárodního bienále studentského designu Design.S.  (jbo)

 

Fotografie z vernisáže výstavy HOMO DESIGNUS. Vlevo: kurátor výstavy doc. akad. sochař Miroslav Zvonek, ArtD., představuje absolventa Ing. Dominika Tomčíka, jehož model byl oceněn jako jeden nejlepších.

Foto: Jaroslav Bobek