Jihomoravský kraj jako jediný v ČR už nemá vlastní závody pro zpracování mléka, masa, ovoce a zeleniny

Živočišná produkce pokračuje v útlumu

24.02.2014 16:55

    Jihomoravský kraj, který byl v minulosti významný producent drůbežího, vepřového i hovězího masa se dostává mezi chovatele velmi malého počtu hospodářských zvířat.

    Zatížení půdy velkou dobytčí jednotkou na jihu Moravy řadu let klesá kvůli úbytkům počtu prasat a drůbeže na farmách. Zatím není předpoklad, že by se tento nepříznivý vývoj změnil. Je to důsledek nastavení dotační politiky EU a ČR pro rozpočtové období let 2004 až 2013 a změny struktury zemědělské výroby, která působí soustavnou ztrátovost chovů prasat a drůbeže.

    Šéf Agrární komory jižní Moravy Václav Hlaváček potvrdil, že zemědělci usilují v novém rozpočtovém období let 2014 až 2020 o reformu společné zemědělské politiky tak, aby dotace podporovaly produkci a nikoliv útlum. Konkretizoval, že ekonomika přinutila praxi, aby pěstitelé pracovali se zúženou strukturou polních plodin. Pěstuje se v podstatě už jen kukuřice, ozimá pšenice a ječmeny. Z polí téměř zmizela zelenina, útlum pokračuje v produkci ovocných sadů, které jsou přestárlé. Je nutné intenzivně restrukturalizovat sady i vinice a směřovat dotace na podporu živočišné výroby.

    Část viny za současný stav spočívá dle Hlaváčka ve zlikvidování  jihomoravského potravinářského konzervárenského a zpracovatelského průmyslu po jeho špatnou privatizací. Jihomoravský kraj jako jediný v ČR už nemá vlastní závody pro zpracování mléka, masa, ovoce a zeleniny. Všechny po převodu do soukromého vlastnictví zkrachovaly. Jestliže chceme obnovit produkci ovoce a zeleniny, musíme znovu vybudovat zpracovatelské linky. Veškerá rozhodovací moc k tomu je na Ministerstvu zemědělství a Vládě ČR. Agrární komora usiluje o nasměrování finančních dotací do znovuvýstavby zpracoven zemědělských produktů a do posílení zejména chřadnoucího živočišného odvětví a produkce ovoce, zeleniny a vína.  (vž)