Zajímavá výstava Fakulty architektury VUT

Zoo Brno – hledání identity

15.12.2017 09:15

    V brněnské zoo můžete od soboty 16. prosince navštívit výstavu Fakulty architektury VUT s názvem Zoo Brno – hledání identity. Panely v Kamčatské chalupě, Indiánském srubu, chýši Africké vesnice, Tropickém pavilonu a v Pavilonu lidoopů prezentují zajímavé studentské návrhy, které vznikaly v průběhu jejich dvanáctileté spolupráce se zoologickou zahradou. Výstava potrvá do konce února 2018.

    V České republice je v současné době 25 zoologických zahrad. Všechny postupně budují či upravují své expozice tak, aby byly pro návštěvníky přitažlivé a atraktivní. Nemalou roli hraje urbanistická, architektonická a stavebně-konstrukční stránka jednotlivých pavilonů. Ředitel brněnské zoo Martin Hovorka zdůrazňuje, že nejlepší je taková stavba, kterou není příliš vidět. Architektů, kteří by dokázali vyhovět odborným požadavkům chovatelů, je však velice málo. O to víc je oceňována spolupráce se studenty Vysokého učení technického. Škola posluchačům nabízí celou škálu zajímavých témat a oborů. Budoucí architekti si z nich vybírají, co je nejvíc zajímá. O spolupráci se zoo je velký zájem. Podobný studijní obor se v minulosti nikde jinde nevyučoval, ani dosud nevyučuje.

    Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně spolupracuje se zoologickými zahradami už dlouhou dobu – zvláště s brněnskou, do níž mají studenti i pedagogičtí pracovníci nejblíž. „Snad nejvíce se nové koncepční přístupy, smělost řešení a odvaha experimentovat prosazují ve světě mladých, v našem případě studentů, budoucích architektů,“ vysvětluje vedoucí studentských prací doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. „Jistěže jde o jev naprosto logický. Jejich svět ještě není zatížen realitou všedních dnů. Přesto lze v záplavě utopických návrhů nacházet poměrně často koncepty, které přinejmenším donutí k hlubšímu zamyšlení a zaslouží si tudíž naši pozornost.“

    O zoologické zahrady je u nás velký zájem. Uvádí se, že ročně je navštíví téměř 70 procent všech obyvatel, na Slovensku je to jen necelých 30 procent a v sousedním Polsku dokonce ještě méně. Na brněnskou Mniší horu letos zavítalo – podobně jako loni – více než 300 tisíc návštěvníků. Po vybudování nového vstupního areálu, parkoviště a moderního mořského akvária bude zájem bezpochyby ještě větší. Nově budované pavilony odpovídají všem odborným požadavkům, spokojeni mohou být chovatelé i architekti.  (jbo)Docent Ivo Boháč informuje na tiskové konferenci o připravované výstavě Zoo Brno – hledání identity.

Foto: Jaroslav Bobek