70 let Městského divadla Brno

21.05.2015 09:50

    14. června 1945 se představila druhá brněnská scéna – „Svobodné divadlo“ premiérou Nezvalovy Manon Lescaut. O vznik se zasloužila skupina divadelníků kolem tehdy mladého režiséra Milana Páska. Později docházelo ke změně názvu, divadlo bylo Městským a oblastním, dlouhá léta neslo název Divadlo bratří Mrštíků. Od devadesátých let se vrací k jednomu ze starších pojmenování – Městské divadlo Brno. Ředitelem se stává režisér Stanislav Moša, s nímž je spojena celá historie divadla do současnosti. S tímto obdobím je spjata přestavba Činoherní scény a otevření nové Hudební scény (2004), které vyústily rekonstrukcí prostoru uzavírající divadelní budovy v jeden kompaktní, funkčně a esteticky uzavřený celek. Divadlo tak disponuje i prostorem, které umožňuje konání různých akcí „pod širým nebem“.

    Právě zde na Divadelním dvoře 6. června od 10 hod. do závěrečného koncertu (zahájení v 19.15 hod.), se budou konat oslavy výročí. Pestrý a zajímavý program (viz příloha) se otevírá všem zdarma. Vystoupí orchestr a členové souboru divadla, samozřejmě včetně těch, kteří jsou nositeli Thalie a dalších divadelních ocenění – je jich opravdu dost! Ostatně, o Městském divadle Brno je známo, že hraje léta před zaplněným hledištěm, což je při kapacitě Hudební scény úctyhodné. Není náhodou, že se MdB již šestkrát stalo vítězem ankety o nejoblíbenější divadlo v České republice. Šestý červen slibuje zajímavá setkání, pestrým a poutavý program, pěknou oslavu kulatého výročí, … tak jen: aby i počasí přálo!  (št)