Brněnská zlatá šedesátá v IBC

18.11.2013 12:10

    V červnu letošního roku se otevřela nová prodejní galerie. Místo nalezla v paláci IBC na „brněnských Příkopech“. A. Netíková se koncepcí galerie soustředila na nejstarší uměleckou generaci, která se zvlášť výrazně zapsala do moderní historie brněnského výtvarného umění a svým významem hranice města a regionu přesáhla. Úvodní výstava zahájená vernisáží dne 9. června 2013 představila díla Miroslava Netíka (1920), Dalibora Chatrného (1925–2012), Zdeňka Macháčka (1925), Vladimíra Svobody (1937), Miroslava Šimordy (1923) a Miroslava Štolfy (1930), Jedná se o jména obecně známá nejen ve světě výtvarného umění. Tvorba všech z nich je spjata s šedesátými lety, kdy se umělci výrazně uvedli či zapsali do širšího kulturního povědomí. Není náhodou, že další výstava v Galerii v IBC zahájená vernisáží 11. listopadu 2013 nese název Brněnská zlatá šedesátá a v podtitulu je přiblížena jako „výstava výtvarníků, kteří byli v 60. letech výraznými osobnostmi brněnských tvůrčích skupin a kulturního prostředí té doby.“ Opět je přiblížena tvorba těch z úvodní výstavy, vyjma přece jen mladšího V. Svobody. Přibyli naopak Inez Tuschnerová (1932), František Bič (1920–1992), Antonín Čalkovský (1933–2005), Jiří Hadlač (1927–1991), Bohumír Matal (1922–1988) a Karel Veleba (1931). Úvodní slovo k výstavě pronesla povolaná, „věci znalá“ dr. Nina Dvořáková, která stručně přiblížila i někdejší umělecké skupiny, kam jednotliví tvůrci náleželi. Bohužel, jen malá část přítomných mohla přednes vyslechnout. Z prostého důvodu, že do nevelkého prostoru galerie se právě jen malá část přítomných vtěsnala. Zájem byl obrovský, návštěvníci zaplnili slušnou délku koridoru před vlastní výstavní prostorou. Atmosféra byla ovšem báječná, sešli se nejen pamětníci „zlatých let“ zašlých železným nástupem z blízkého východu, poté železným Gustávem z východu nejbližšího.

    Při prohlídce děl, z nichž každé je uměleckou perlou doby a kusem, jehož kvalitu doba prověřila, návštěvníka nutně napadne, že musí být pěkné mít něco z toho doma na stěně v pokoji. A že je škoda, proč se do galerie toho nevejde víc. Pak mě ještě napadlo, že za uspořádání by stála velká výstava, evokující „brněnská zlatá šedesátá“ v celé šíři uměleckého a kulturního dění, včetně připomínky míst, kde se tehdejší kulturní dění odehrávalo, kde se umělci a lidé kolem kumštu scházeli. Zlatá šedesátá se totiž Brnu nevyhnula, Naopak, blýskla se jako v jiných desetiletích málokdy.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK

 

P. S.: Galerie se nachází v 1. patře budovy IBC, ulice Příkop 4.
Více na: www.galerievibc.cz/novinky

 

Vlevo: Nina Dvořáková při úvodním projevu. – Vpravo: Miroslav Štolfa s Miroslavem Netíkem.

Vlevo: Inez Tuschnerová se Zdeňkem Macháčkem. – Vpravo: Lidé před galerií.

Foto: Ing. M. Karhánek