Brněnské pověsti trochu jinak

18.03.2016 11:10

    Čtenářsky vděčný žánr místních pověstí byl nedávno obohacen o nový příspěvek: mladý herec činohry brněnského Národního divadla Jakub Šafránek přepracoval svou úspěšnou hru Brněnské pověsti, uváděnou od roku 2014 na scéně Mahenova divadla, do stejnojmenné knižní podoby. S podtitulem Kam valíš to kolo, draku? ji vydalo nakladatelství Dobrovský (Praha 2016) s ilustracemi Vojtěcha Pecha. Zkušený autor několika her pro děti, dramatizací a muzikálu opatřil pověsti společným rámcem: v Hospodě pod Špilasem se novopečený brněnský kronikář Květoslav Dřímalka setká v roce 1840 s hostinskou Andulou, jejím pomocníkem čertem Vinckem a několika štamgasty, kteří mu názorně diktují do pera pověsti o původu a názvu Brna, o kováři Birkovi a brněnském kole a o brněnském drakovi. Vydatně přitom účinkuje čert Vincek, který pomocí svého kouzelného ocasu účastníky přemísťuje vždy do doby, kdy se příslušná událost odehrávala.

    Šafránek tedy zvolil podobný postup jako Jaroslav Štěpaník ve svém Vyprávění brněnského draka (1994, podruhé v rozšířené podobě 2014); tam byl vypravěčem, komentátorem, ba i aktivním účastníkem jednotlivých pověstí sám Brněnský drak. Šafránkovi spojení kronikáře s čertem taky vyšlo (až na poněkud krkolomné připojení poslední pověsti), i když z textu poněkud trčí původní divadelní podoba s dramatickými efekty „měnění scény“. Ale to si autor zdůvodnil volbou persony čerta, která je kupodivu v pověstech na území historického Brna málo frekventovaná (v nejrozsáhlejší sbírce pověstí – Pod brněnskými věžemi Marty Šrámkové ze třetího vydání v roce 2014 – najdeme čerta jen ve dvou vyprávěních; zato v knize Před brněnskými hradbami téže autorky, zachycující pověsti z brněnských předměstí, vystupuje čert pětkrát). Autorovi se podařilo skloubit pověsti do uceleného tvaru, jemuž nechybí dramatičnost ani humor. Diskutabilnější už je použitý typ jazyka – v dialozích obecná čeština sem tam protkaná moravismy a brněnskými výrazy. A vytknout lze knize (nakladateli) také množství chyb (zejména v interpunkci, hlavně neoddělená oslovení), přestože tiráž uvádí jména dokonce dvou jazykových redaktorů. Mladým čtenářům to ale sotva bude vadit.

MICHAL ŽÁK