Brno + jaro + hudba = Velikonoční festival duchovní hudby

20.03.2014 10:05

    Velikonoční festival duchovní hudby, organická součást Mezinárodního hudebního festivalu Brno, je v nejednom směru jedinečný, a to jak u nás, tak v Evropě. Nikde jinde se nesetkáme s tak rozsáhlou a koncepčně komponovanou hudební akcí vázanou k nejvýznamnějším křesťanským svátkům jako právě v Brně. Letošní ročník, již třiadvacátý (od roku 2012 v produkci Filharmonie Brno), se koná ve znamení Východu ve smyslu symbolu vycházejícího slunce, počátku, ženství… V tomto duchu přiblíží evropskou inspiraci východními vlivy. Druhou programovou osnovou tvoří připomínka Roku české hudby v dílech domácích autorů.

    Od doby, kdy se produkce i dramaturgie chopila Filharmonie Brno, má každý festivalový ročník nejen svůj ústřední motiv. Tradicí se stává šest koncertů, které se konají v prostředí více brněnských chrámů. K tomu třeba přičíst tři temné hodinky, aneb tenebrae v kostele Nanebevzetí Panny Marie „u jezuitů“. Tam letos zazní pozoruhodné sborové koncerty ve středu až v pátek (16.–18. dubna 2014). Poprvé v historii festivalu zavítá hudba do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích (středa 23. dubna), a to s Velikonocemi na konci 16. století.

    Zahajovací koncert (neděle 13. dubna) v minoritském kostele sv. Janů uvede slavnou Stabat Mater Antonína Dvořáka, jehož sto desáté výročí úmrtí provedení díla připomíná. Pod taktovkou Libora Peška společně s Filharmonií Brno předstoupí před posluchače Slovenský filharmonický sbor (sbormistryně Blanka Juhaňáková) a sólisté Eva Hornyáková, Terézia Kružliaková, Tomáš Juhás a Josef Benci.

    Pozornost nepochybně upoutá pondělní koncert (14. dubna) Ivy Bittové a přátel u sv. Jakuba, který je světovou premiérou připravenou přímo pro brněnský festival. V komorním tanebrae zazní chorální zpěvy z Jistebnického kancionálu a poté improvizovaný rozhovor houslí, violy a varhan při projekci sochařských objektů.

    Úterý 15. dubna náleží kostelu sv. Michala. Oratorium o nalezení Svatého kříže, dílo jednoho z předních barokních skladatelů Antonia Caldary se pojí i s dávnou brněnskou tradicí uvádění oratorií v postní době ve zdejších chrámech a palácích.

    Vynechána nemůže být katedrála sv. Petra a Pavla. Tam zazní v pátek 23. dubna Srbská ortodoxní liturgie v podání Bělehradského komorního sboru řízeného sbormistrem Vladimírem Markovičem.

    V neděli 27. dubna se závěrečnému koncertu otevře bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, která uzavře program Janáčkovou Glagolskou mší v podání Filharmonie Brno a Českého filharmonického sboru (sbormistr Petr Fiala). Dirigentem je Petr Altrichter. Před Glagolskou zazní Sinfonia sacra Andrzeje Panufnika, od jehož narození uplyne letos sto let.

    Program letošního Velikonočního festivalu je lákavý, výběr nesnadný. A to jsme informovali pouze letmo, chybí zmínka o doprovodných akcích. Vyčerpávající informace o programu možno vyhledat na www.mhf-brno.cz/velikonocni-festival-duchovni-hudby.

    Anebo dát na vlastní zkušeností ověřenou radu ředitelky Filharmonie Brno PhDr. Marie Kučerové: nevynechat jediný z koncertů. „Loni jsem si zažila kompletně celý festival včetně nočních tenebrae, a musím říci, že tento zážitek se nedá srovnat „s klasickou“ koncertní produkcí,“ říká a určitě nejde o nadsázku. Kdo takovou zkušenost učiní letos, může se pak o ni s námi či s organizátory podělit.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK
Foto z loňského festivalu: Archiv Filharmonie Brno