Brno má svůj hudební portál

31.01.2014 14:25

    Brno je městem nejen nejtěsněji spojeným se jménem Leoše Janáčka, ale i místem bohatého hudebního dění v široké paletě nejrůznějších hudebních žánrů. Jihomoravská metropole je místem konání řady významných hudebních festivalů a množství zajímavých akcí, v Brně působily a působí pozoruhodné umělecké osobnosti, tělesa, spolky, kluby a sdružení. Mimořádná šíře a kvalita pestré hudební nabídky je specifikou města a stala se jedním z podnětů ke vzniku specializovaného hudebního webového portálu. Inspiroval i současný stav a obraz tištěných médií. Ty nejen pozbyly někdejší dominantní a výlučnou pozici, ale samy také oproti dřívějšku méně a ne tak pohotově reflektují hudební i další kulturní události. Dříve narození pamatují, že noviny mívaly spolupracovníky, kteří recenzovali a dodávali do tisku, často ještě v týž den, zasvěcenou kritiku představení či koncertu opírající se o odborný fundament autora. Za podpory Regionálního operačního programu Jihovýchod vznikl profesionální hudební portál. Rok po jeho vzniku lze konstatovat, že zasvěceně a fundovaně pokryl oblast, na kterou v kulturních rubrikách tištěných periodik jaksi chybí místo. Šéfredaktorem portálu je hudební publicista Boris Klepal, který kolem redakce soustředil okruh stálých spolupracovníků a přispěvatelů. Partnery portálu se staly prakticky všechny významné brněnské hudební instituce, tělesa, festivaly kluby atd. Na webových stránkách města hudby je nejen přehledný kalendář akcí, ale také texty o historii i současnosti hudebního Brna, rozhovory, hudební tipy, pohotové reflexe a kritiky. Přesvědčit se lze na: www.mestohudby.cz.

    Setkání k výročí portálu proběhlo v dokončovaných prostorách Sonocentra. Multifunkční budova na Veveří ulici se zanedlouho otevře veřejnosti. Součástí multifunkční stavby s hotelem a restauračním provozem je moderní koncertní sál vhodný pro všechny druhy hudebních produkcí i další kulturní akce. O tom více před otevřením komplexu, které je stanoveno na šestého května. Fotografie dosvědčují, že stavaři mají ještě kus práce před sebou.  (št)

 

 

Foto: Jaroslav Štěpaník