Co nabízejí Hudební lahůdky

29.04.2015 08:10

    V roce 2010 uvedl Jan Čižmář cyklus koncertů s názvem Hudební lahůdky. Dva roky poté již vznikají z jeho iniciativy Hudební lahůdky, o. s. Po ukončení studia hry na kytaru a muzikologie v Brně pokračoval ve studiích v Londýně a v Haagu, navštěvoval mistrovské kurzy a získal také titul MA. Kromě sólového barokního a renesančního repertoáru spolupracuje s řadou komorních sdružení. Pod jeho vedením působí soubor Plaisirs de Musique zaměřený na interpretaci hudby starších stylových období v podání dobových nástrojů. Soubor sestává z předních evropských profesionálních hudebníků, tanečníků, herců a zpěváků. J. Čižmář se věnuje nejen „staré hudbě“, ale také jazzu. (Zúčastnil se např. evropského turné koncertního provedení Jesus Christ Superstar.) Vyučuje na kurzech a masterclass, je dramaturgem Cyklu koncertů staré hudby a Letního festivalu staré hudby, pořádaných Hudebními lahůdkami, o. s.

    Ty od svého vzniku zaujaly posluchače doma i v zahraničí pozvánkou ke stolu, prostřeného zajímavou nabídkou. Zaměřením na ztvárnění i přiblížení staré hudby širokému okruhu návštěvníků přinášejí něco, co dosud trochu chybělo. Podle slov J. Čižmáře je u nás tato hudba méně „populární“ než třeba ve Francii nebo i v sousedním Polsku. Cílem je posílit její pozici a oblibu také u nás. Tuto snahu naplňuje i nabídka otevírající se letošní sezony.

    V pondělí 4. května ji zahajuje zajímavý titul v neobvyklém a stejně zajímavém prostředí. Slovenské Collegium Wartberg představí v jazzově-barokní fantazii Vivaldiho cyklus houslových koncertů Čtvero ročních dob. Místo konání: Metro Music Bar, Brno. Začátek koncertu ve 20.30 hod.

    Další lahůdkou bude koncert v Konventu Milosrdných bratří (13. května v 19.30 hod.). Originální, osobitá interpretka Iva Bittová a její přátelé se inspirovali krásou staré hudby i domácím hudebním dědictvím. Jde současně o absolventský koncert sólistky završující studium zpěvu a barokních houslí. I. Bittová věnovala v posledních letech intenzivní pozornost právě staré hudbě.

    V rámci populární Muzejní noci (16. května) se „Lahůdky“ zapojí svými vstupy hudbou 19. století se sólistkou Andreou Širokou.

    Zajímavou spoluprací, na první pohled až překvapivou, jsou Mikulčické imprese. Jedná se o název cyklu, ve kterém se pojí hudba s archeologií. V „Hudební archeologii“ (23. května od 15 hod.) seznámí návštěvníky odborníci z Archeologického ústavu J. Košta a J. Hošek s nálezy a výzkumy mečů z 9. století, proběhne také křest publikace. Po prohlídce areálu bude vyvrcholením koncert barokní hudby, ve kterém zazní i třesk mečů. Třeba dodat, že moderní budova v Mikulčicích vyniká také výbornou akustikou.

===

    První červnová nabídka (6. 6. v 18 hod.) přináší pozvánku na zámek Kunín a Zahradu potěšení s komorním dramatem zapovězené lásky anglické lady a francouzského rytíře.

    O den později stejná nabídka v 19.30 hod. směřuje k těm, kteří přijdou či přijedou do lednického zámku. Odtud také pozvánka na 6. června (Tourdion) v rámci projektu Hudba na kole. Akce na zámku Lednice jsou součástí festivalu Concentus Moraviae.

    Do zámecké kaple ve Slavkově jsou zváni k účasti ve workshopu profesionální i poloprofesionální zpěváci se zájmem o italský repertoár 16. a 17. století. Workshop vede Marco Beasley, loutnový doprovod Stefano Rocco. Koná se 14. června od 10.00 do 13.00 a od 14.30 do 17.30 hod.

    V prázdninových měsících Hudební lahůdky, o. s. nabídkou koncertů osloví v Brně a v atraktivních lokalitách Moravy. Na zámcích v Bučovicích a v Kuníně proběhnou také Letní interpretace staré hudby. O těchto akcích, i těch připravovaných pro podzimní čas, budeme určitě informovat.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK


Bližší informace o Hudebních lahůdkách, o. s., jejích realizacích a připravovaném programu najdete na: www.hudebnilahudky.cz

 

Vlevo: Iva Bittová.  Vpravo: Collegium Wartberg.

Foto: Ateliér Tomáš Tuč a archiv