Concentus moraviae

– letošní jaro přichází s jubilejním 20. ročníkem

01.06.2015 14:40

    Latinské slovo concentus znamená souzvuk. Jako souznění, souzvuk třinácti moravských měst se představilo před dvaceti lety v podobě jedinečného mezinárodního hudebního festivalu. Jedinečnost spočívá v myšlence, do puntíku naplněné, přivést mimo metropole do menších měst a míst špičkovou koncertní hudbu v podání stejně špičkových domácích a zahraničních interpretů.

    Dalším unikátem je, že jednotlivá města jsou spolupořadateli festivalu. Tak vznikla nejen větší zainteresovanost na projektu, ale i těsný osobní vztah. Vedení měst, ale i občané cítí silnou sounáležitost s koncerty zde prezentovanými, které se stávají jejich kulturní vizitkou a významnou místní událostí široce přesahující jeho hranice.

    Koncerty se v naprosté většině konají v historických prostorách hradů, zámků a kostelů. Návštěva se tak stává nejen hudebním, ale komplexním kulturním zážitkem. Na místo konání nepřicházejí jen místní a přijíždějí nejen lidé z blízkého okolí. Na některé z koncertů jsou vypravovány autobusy z Brna, mnozí „jedou po vlastní ose“ a přijíždějí i návštěvníci ze zahraničí. Festival je tak i příspěvkem k posílení turismu.

    Program staví na tzv. „staré hudbě“, kterou představují hudebníci v původní podobě na historických nástrojích, také však v soudobé interpretaci, třeba i s vazbou na moderní hudbu, např. s přesahem do džezu. Festival má jasnou jednotící linku, své individuální stopy však každoročně vtiskuje osobnost dramaturga, jeho vidění a cítění. Tím prvním byl Jiří Beneš, který dal festivalu i název. Zatím posledním v řadě je komponista, muzikolog, hudební organizátor, ale také básník Jelle Dierickx. Než se rozhodl roli dramaturga převzít, navštívil všech letošních dvacet festivalových míst Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Krása jižní Moravy ho okouzlila a inspirovala i k napsání básně. Pro letošní ročník zvolil prostý, avšak případný „podtitul“ – Pojďme slavit!

    David Dittrich, ředitel festivalu, který stál u výchozí myšlenky a základů projektu, vyslovil v ohlédnutí za minulými ročníky: „Prvotní představy festival mnohonásobně naplnil.“

    Patronkou festivalu je brněnská rodačka, pěvkyně světového jména, mezzosopranistka Magdalena Kožená. Není pro ni snadné najít v nabitém programu okénko pro kraj, který je pro ni srdeční záležitostí. Letos se podařilo: vystoupí na slavnostním závěrečném koncertu v nově zrestaurované jízdárně zámku Valtice.

    Concentus Moraviae byl ohodnocen mezinárodní porotou projektu „Europe for Festivals, Festivals for Europe jako jeden z nejzajímavějších evropských festivalů a získal známku EFFE pro léta 2015 a 2016. Letošní jubilejní ročník jeho kvality nepochybně opět potvrdí. O zájmu vypovídá, že některé z nabídky koncertů jsou již vyprodány. Všechny koncerty bez výjimky jsou zárukou krásné hudby v podání předních interpretů.  (št)

Vše o programu na www.pojdmeslavit.cz