Concentus Moraviae přináší výjimečné zážitky

19.06.2014 13:10

    Festival Concentus Moraviae má za sebou poločas. Při ohlédnutí za koncerty se nelze nezastavit u těch nejvýznamnějších.

    V Rájci-Jestřebí 5. června 2014 se publikum sešlo ke komorním hodům. Sestry Dora a Clara Novákovy, dcery brněnského a dnes již světově proslulého skladatele Jana Nováka, přednesly skladby, které jim byly psány pro flétnu a klavír přímo na tělo. Choreae vernales a Sonata super „hoson zes“, která je variací na nejstarší zápis melodie, objevené na náhrobku z 1. století ve Smyrně.  K tomu zazněla ještě Sonáta pro flétnu a klavír Bohuslava Martinů a Groteskní passacaglia pro klavír Vítězslavy Kaprálové. Sestry hrály s úžasnou lehkostí a naprosto bravurní souhrou s jednotným smyslem pro agogiku, který byl vypracován od nejútlejších let. Znovu připomněly, že jejich otec byl bravurním skladatelem se smyslem pro humor, rytmiku i melodiku.

    Dalším výjimečným večerem s názvem Requiem 2014 byl koncert v Předklášteří u Tišnova. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie s klášterem Porta Coeli hostily nebývalé množství lidí, kteří často na koncerty nechodí. Jejich reakce byly nepoučené, o to nadšenější a obdivnější. Přitáhla je především soudobá skladba dramaturga festivalu Aleše Březiny Requiem pro sóla, sbor a orchestr, jejímiž realizátory byl soubor Musica Florea pod vedením Marka Štryncla spolu s chlapeckým sborem Boni Pueri. Táhli ovšem především protagonisté, Iva Bittová a Vojtěch Dyk. Skladbě předcházelo provedení skladeb Pavla Josefa VejvanovskéhoOffertur ad duos Choros, Biagia MarinihoPassacaglia á 4 a Giovanniho Pierluigiho da PalestrinyMoteto Adoramus Te, Christe s úpravou Marka Štryncla. Dramaturgická skladba večera tendovala k závěrečnému vrcholnému dílu, které obsahově sice je závažné, ale formálně je spíš ilustrativní. Odráží se tu pocity a emoce, pohled na život i smrt, laškování i strach z neznáma v koloritu starověku i Orientu na půdorysu křesťanských duchovních skladeb. Tato spojení jsou inspirační i uklidňující. Podání Ivy Bittové je inspirační a folklorní, využívá schopnost improvizace a inspiruje ostatní účinkující. Zejména s ní souzní partner Vojtěch Dyk, který prokazuje schopnost dát svému hlasu barevnost a široký rozsah a jeho prostřednictvím přinést emoční náboj. Chlapecký sbor vnesl do díla pohodu a zemitou opravdovost, jen chyběl lesk dětských hlasů, snad únava z předchozí přípravy? Nicméně přeplněný kostel a obrovské ovace na závěr odměnily účinkující za skvělé výkony a prokázaly, že i soudobá vážná hudba, je-li postavena na hodnotách, které souzní se současnými lidmi, se setká se zájmem publika.

    Další významnou postavou festivalu je houslista Josef Špaček. Mladý umělec je vítězem a laureátem mnoha zahraničních soutěží, včetně té nejprestižnější, houslové soutěže královny Alžběty v Bruselu. Působí jako koncertní mistr České filharmonie a je o jeho vystoupení zájem v celé Evropě. Přesto se stal rezidenčním umělcem festivalu. Co to znamená? Účast na třech koncertech festivalu. V Boskovicích na zámku vystoupil 9. června spolu s klavíristou Josefem Špačkem a 11. června účinkoval spolu s Janáčkovým komorním orchestrem na zámku v Náměšti nad Oslavou. 18. června pak hostil umělce Žďár nad Sázavou, kde vystoupil spolu se Zemlinského kvartetem v Městském divadle. Ve všech případech se jednalo o exkluzivní zážitek, kdy umělec předvedl nádherně vylehčený svítivý tón a procítěný přednes spolu s vybroušenou technikou. Souhra s vynikajícími partnery umocnila dojem a výběr skladeb konvenoval i méně hudebně vzdělanému publiku a umožňoval předvedení houslistových schopností. Překvapením bylo například uvedení Polonézy D dur op. 17 pro sólové housle a kvarteto někdejšího houslového virtuosa Heinricha Wilhelma Ernsta, narozeného v Brně a působícího v první polovině 19. století. K zajímavostem patřila i skladba argentinského skladatele Astora Piazzolly v aranži Leonida Desyatnikova Čtvero ročních dob v Buenos Aires pro sólové housle a komorní orchestr. Nechybí atmosféra tanga ani citace z Vivaldiho skladby.

    Festival Concentus Moraviae odhalil mnohá překvapení a ještě skrývá mnohá tajemství. I druhá polovina festivalu stojí za návštěvu!

KARLA HOFMANNOVÁ

 

Záběry z festivalu. Vlevo: Náměšť nad Oslavou, vpravo: Předklášteří u Tišnova.

Vlevo: Rájec-Jestřebí, vpravo: Žďár nad Sázavou.

Foto: Jiří Sláma (3) a Adam Dušek (1)